Zmluvy

Názov a predmet zmluvy Zverejnené Uzavreté Č. zmluvy/dodatku Suma Dodávateľ PDF

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118 003008

05. máj 2021

03. máj 2021

2118 003008

5,00

Obec Soľ

Zmluva o dielo a poskytovaní služieb

4. máj 2021

4. máj 2021

0,00

adsupra s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb

04. máj 2021

4. máj 2021

0,00

adsupra s.r.o.

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118 008002

04. máj 2021

04. máj 2021

2118 008002

8,00

Obec Soľ

Zmluva o dielo č. 01/05/2021 - stavebné práce pre projekt "Podpora prístupu k pitnej vode v obci Soľ-výstavba a rozšírenie miestneho vodovodu - Lokalita L3"

03. máj 2021

03. máj 2021

01/05/2021

59 988,06

ENERGOTRADING, s.r.o.

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018011014

28. apríl 2021

27. apríl 2021

2118 008001

8,00

Obec Soľ

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118 023008

26. apríl 2021

23. apríl 2021

2118 023008

5,00

Obec Soľ

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118 015008

26. apríl 2021

23. apríl 2021

2118 015008

5,00

Obec Soľ

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118 024015

26. apríl 2021

23. apríl 2021

2118 024015

5,00

Obec Soľ

Zmluva č. 2/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Soľ pre rok 2021

23. apríl 2021

06. apríl 2021

2/2021

900,00

Obec Soľ

Zmluva č. 4/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Soľ pre rok 2021

14. apríl 2020

12. apríl 2021

4/2021

900,00

Obec Soľ

Zmluva o spolupráci

14. apríl 2021

09. marec 2021

0,00

Potravinová banka Slovenska, OZ

Zmluva č. 3/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Soľ pre rok 2021

12. apríl 2021

12. apríl 2021

3/2021

6 000,00

Obec Soľ

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118 004008

9. apríl 2021

22. február 2021

2118 004008

5,00

Obec Soľ

Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve č. 1009901161

08. apríl 2021

08. apríl 2021

Dodatok č. 2

1 827,53

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118 005007

07. apríl 2021

07. apríl 2021

2118 005007

8,00

Obec Soľ

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118 022 010

26. marec 2021

24. marec 2021

2118 022010

5,00

Obec Soľ

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118 005 002

26. marec 2021

18. marec 2021

2118 005002

8,00

Obec Soľ

Zmluva na výkon stavebného dozoru č. 03/03/2021

26. marec 2021

26. marec 2021

03/03/2021

576,00

Ing. Anton Pavúk

Zmluva o dielo č. 02/03/2021

26. marec 2021

26. marec 2021

02/03/2021

46 783,32

DAVIN s.r.o.

Dodatok k Zmluve o výpožičke

23. marec 2021

22. marec 2021

0,00

SR - Štatistický úrad SR

Mandátna zmluva na výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania

15. marec 2021

15. marec 2021

1 850,00

Denebola, s.r.o.

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

12. marec 2021

08. marec 2021

Dodatok č. 1

0,00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118 024010

9. marec 2021

08. marec 2021

2118 024010

5,00

Obec Soľ

Dodatok č. 6 k zmluve o kontokorentnom úvere

8. marec 2021

8. marec 2021

Dodatok č. 6

0,00

VÚB, a. s.