Zmluvy

Názov a predmet zmluvy Zverejnené Uzavreté Č. zmluvy/dodatku Suma Dodávateľ PDF

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118 009006

11. február 2021

10. február 2021

2118 009 006

5,00

Obec Soľ

Zmluva o poistení

8. február 2020

8. február 2021

8100078805

162,00

UNIQA poisťovňa, a. s.

Zmluva na výkon stavebného dozoru - stavebný dozor pre projekt „Podpora prístupu k pitnej vode v obci Soľ – výstavba a rozšírenie miestneho vodovodu – Lokalita L3“

29. január 2021

29. január 2021

02/01/2021

840,00

Ing. Anton Pavúk

Zmluva o dielo - stavebné práce pre projekt „Podpora prístupu k pitnej vode v obci Soľ – výstavba a rozšírenie miestneho vodovodu – Lokalita L3“

29. január 2021

29. január 2021

01/01/2021

73 705,73

SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou

Zámenná zmluva č. 1/2021

27. január 2021

27. január 2021

1/2021

0,00

Obec Soľ

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118007010

21. január 2021

20. január 2021

2118007010

5,00

Obec Soľ

Zmluva o dielo

19. január 2021

19. január 2021

0,00

RAMEKO, s.r.o.

Zmluva o dielo č. 210106

19. január 2021

18. január 2021

210106

72,00

IFOsoft s.r.o.

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118025008

15. január 2021

15. január 2021

2118025008

8,00

Obec Soľ

Leasingová zmluva č. LZF/21/50196

15. január 2021

14. január 2021

LZF/21/20196

35 896,80

ČSOB Leasing, a.s.

Darovacia zmluva

14. január 2021

13. január 2021

KRHZ-BA-VO-132-003/2020

0,00

SR zastúpená MV SR

Kúpna zmluva

05. január 2021

05. január 2021

1/2021

5 468,40

Obec Soľ

Návrh poistnej zmluvy

01. január 2021

31. december 2020

1009901161

1 451,03

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018 019004

28. december 2020

28. december 2020

2018 019 004

8,00

Obec Soľ

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018 009010

22. december 2020

21. december 2020

2018 009010

8,00

Obec Soľ

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018 021006

22. december 2020

21. december 2020

2018021006

8,00

Obec Soľ

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018 009009

21. december 2020

21. december 2020

2018 009009

5,00

Obec Soľ

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018 009010

21. december 2020

21. december 2020

2018 009010

8,00

Obec Soľ

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018021006

21. december 2020

21. december 2020

2018 021006

8,00

Obec Soľ

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

21. december 2020

18. december 2020

O/2021/F/52

0,00

Elekos

Zmluva o dielo č. 12/01/2020

14. december 2020

11. december 2020

12/01/2020

83 851,57

EKO-FBB s.r.o.

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-04176

12. december 2020

11. december 2020

20-514-04176

2 000,00

Fond na podporu umenia

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

10. december 2020

10. december 2020

2072/VSD/2020

0,00

Východoslovenská distribučná, a. s.

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018 009 009

08. december 2020

07. december 2020

2018 009009

5,00

Obec Soľ

Zmluva o výpožičke

01. december 2020

30. november 2020

0,00

SR - Štatistický úrad SR