Zmluvy

Názov a predmet zmluvy Zverejnené Uzavreté Č. zmluvy/dodatku Suma Dodávateľ PDF

Zmluva č. 8/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Soľ pre rok 2021

02. august 2021

30. júl 2021

8/2021

400,00

Obec Soľ

Zmluva č. 6/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Soľ pre rok 2021

01. júl 2021

28. jún 2021

6/2021

900,00

Obec Soľ

Zmluva č. 7/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Soľ pre rok 2021

01. júl 2021

28. jún 2021

7/2021

300,00

Obec Soľ

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118 006007

28. jún 2021

25. jún 2021

2118006007

8,00

Obec Soľ

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

21. jún 2021

21. jún 2021

435,00

Obec Soľ

Zmluva o dielo

21. jún 2021

21. jún 2021

200,00

PaedDr. Katarína Hvizdová

Zmluva o poskytovaní služieb - externý manažment Podpora dobudovania ZTI

21. jún 2021

21. jún 2021

7 980,00

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Kúpna zmluva č. 5/2021

17. jún 2021

16. jún 2021

5/2021

2,40

Alžbeta Koščová

Kúpna zmluva č. 4/2021

16. jún 2021

15. jún 2021

4/2021

3 935,00

viacerí vlastníci

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

15. jún 2021

15. jún 2021

0,00

Ľubomír Ludvik WINDOORS

Zmluva č. 5/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Soľ pre rok 2021

15. jún 2021

14. jún 2021

5/2021

900,00

Obec Soľ

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118008004

09. jún 2021

08. jún 2021

2118 008004

8,00

Obec Soľ

Zmluva o dielo č. 06/01/2021

08. jún 2021

08. jún 2021

14 040,13

DAVIN s.r.o.

Rámcová dohoda na dodanie kompostérov

08. jún 2021

08. jún 2021

30 168,00

Elkoplast Slovakia s.r.o.

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118 008003

08. jún 2021

07. jún 2021

2118 008003

8,00

Obec Soľ

Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 02.09.2019 v znení Dodatku č. 1

04. jún 2021

04. jún 2021

0,00

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Zmluva o dielo - zhotovenie stavby "Revitalizácia športoviska v obci Soľ"

26. máj 2021

25. máj 2021

202105101

200 044,48

SAGANSPORT s.r.o.

Kúpna zmluva č. 2/2021

21. máj 2021

21. máj 2021

2/2021

20,00

Obec Soľ

Zmluva o dielo č. 05/02/2021 uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v planom znení

17. máj 2021

17. máj 2021

05/02/2021

10 510,00

Pavol Popaďak, GEO POL

Kúpna zmluva č. 3/2021

13. máj 2021

13. máj 2021

3/2021

27,40

Obec Soľ

Návrh poistnej zmluvy

10. máj 2021

7. máj 2021

Dodatok č. 3

1 963,66

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118 003008

05. máj 2021

03. máj 2021

2118 003008

5,00

Obec Soľ

Zmluva o dielo a poskytovaní služieb

4. máj 2021

4. máj 2021

0,00

adsupra s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb

04. máj 2021

4. máj 2021

0,00

adsupra s.r.o.

Darovacia zmluva č. 8/2021

04. máj 2021

04. máj 2021

8/2021

2 000,00

Ján Šopiak