Zmluvy

Názov a predmet zmluvy Zverejnené Uzavreté Č. zmluvy/dodatku Suma Dodávateľ PDF

Dohoda č. 19/40/010/67

20. november 2019

15. november 2019

č. 19/40/010/67

0,00

ÚPSVaR Vranov nad Topľou

Zmluva o dielo - Chodníky pre peších v obci Soľ

20. november 2019

20. november 2019

105 486,24

DANEX PLUS s.r.o.

Zmluva o dielo - kancelársky nábytok

18. november 2019

18. november 2019

11 196,23

RAFFAELIS IDE, s.r.o.

Dohoda č. 19/40/060/170

04. november 2019

21. október 2019

19/40/060/170

0,00

ÚPSVaR Vranov nad Topľou

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia budovy obecného úradu - interiér sobášnej miestnosti - dodávka obradného stola

31. október 2019

31. október 2019

2 300,00

Daniel Mikloš

Zmluva o dielo - Detské ihrisko v obci Soľ

30. október 2019

30. október 2019

8 836,00

PLAYSYSTEM s.r.o.

Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2019/001664-0533

28. október 2019

28. október 2019

USVRK-OIP-2019/001664-053

0,00

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zmluva o dielo - Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Soľ

28. október 2019

24. október 2019

1/10/2019

13 800,00

FVT TUKE so sídlom v Prešove

Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2019/001673-109

24. október 2019

24. október 2019

USVRK-OIP-2019/001673-109

0,00

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zmluva o dielo - sobášna miestnosť -čalúnené stoličky

22. október 2019

22. október 2019

1 900,00

Belholz, s. r. o.

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-05047

21. október 2019

19. september 2019

19-514-05047

1 000,00

Fond na podporu umenia

Zmluva o dielo č. RZ-02-10/2019 - stavebné práce pre projekt: Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Soľ

15. október 2019

14. október 2019

RZ-02-10/2019

161 880,13

REMOPEL s.r.o.

Zmluva o bežnom účte

05. september 2019

05. september 2019

0,00

VÚB Banka, a. s.,

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia budovy obecného úradu - slaboprúdové rozvody a zabezpečenie

08. október 2019

08. október 2019

8 616,60

Vladimír Demčák

Kúpna zmluva č. 6/2019

01. október 2019

01. október 2019

6/2019

390,00

Obec Soľ

Kúpna zmluva č. 5/2019

01. október 2019

01. október 2019

5/5019

216,65

Obec Soľ

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1345/2019/D

26. september 2019

26. september 2019

1345/2019/D

0,00

Všeobecná úverová banka, a.s.

Zmluva o termínovanom úvere

26. september 2019

26. september 2019

888/2019/UZ

100 000,00

Všeobecná úverová banka, a.s.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo z 16.09.2019

20. september 2019

20. september 2019

Dodatok č. 1

4 182,92

DOMO - Š. Humeník

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia budovy obecného úradu - laminátové podlahy

16. september 2019

16. september 2019

3 574,70

DOMO - Š. Humeník, s.r.o.

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia budovy obecného úradu- dodávka a montáž obkladov a podláh z keramických dlaždíc a zdravotno-technických zariaďovacích predmetov

12. september 2019

12. september 2019

10 006,19

Profistav-JM, s.r.o.

Zmluva o dielo - Obecný klub v obci Soľ

11. september 2019

11. september 2019

35 075,30

DAVIN s.r.o.

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie

09. september 2019

09. september 2019

32 142,00

Slovak Medical Company, a.s.

Zmluva o dielo na vypracovanie žiadosti o NFP

02. september 2019

02. september 2019

11 400,00

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Dodatok č. 2 k Zmluve na výkon stavebného dozoru

30. august 2019

30. august 2019

Dodatok č. 2

0,00

Ing. Anton Pavúk