Zmluvy

Názov a predmet zmluvy Zverejnené Uzavreté Č. zmluvy/dodatku Suma Dodávateľ PDF

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018010013

27. november 2020

25. november 2020

2018010013

8,00

Obec Soľ

Dohoda č. 20/40/054/397

25. november 2020

25. november 2020

345,24

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Zmluva o poskytovaní audítorských a poradenských služieb

20. november 2020

20. november 2020

1 320,00

Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018011014

18. november 2020

18. november 2020

2018011014

5,00

Obec Soľ

Kúpna zmluva

11. november 2020

11. november 2020

9 990,00

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Soľ

Zmluva o dielo - kybernetická bezpečnosť

05. november 2020

03. november 2020

300,00

BM PROTECT s.r.o.

Zmluva o dielo č. 10/03/2020 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Soľ - Mlynský potok

27. október 2020

27. október 2020

10/03/2020

28 740,89

EKO - FBB s.r.o.

Zmluva o nájme nebytových priestorov

26. október 2020

22. október 2020

720,00

Agrodružstvo v Soli

Zmluva o spolupráci - USVRK-OIP-2020/001579-081

26. október 2020

26. október 2020

Zmluva o spolupráci - USVRK-OIP-2020/001579-081

0,00

Ministerstvo vnútra SR

Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve zo dňa 16.05.2019

21. október 2020

21. október 2020

Dodatok č.2

0,00

Ing. Karol Petz

Kúpna zmluva

20. október 2020

20. október 2020

5/2020

8 100,00

Martin Pašmík

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 9/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Soľ pre rok 2020

18. september 2020

18. september 2020

9/2020

0,00

Obec Soľ

Zmluva o dielo č. 10/02/2020

15. október 2020

15. október 2020

10/02/2020

7 800,00

EL PRO KAN, s.r.o.

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

15. október 2020

07. október 2020

2020/128/2452

52 000,00

MF Slovenskej republiky

Zmluva o dielo č. 10/01/2020

05. október 2020

05. október 2020

10/01/2020

9 030,74

PROFIL INVEST TEN s.r.o.

Nájomná zmluva

30. september 2020

10. september 2020

0,00

Obec Soľ

Nájomná zmluva

30. september 2020

10. september 2020

0,00

Obec Soľ

Nájomná zmluva

30. september 2020

10. september 2020

0,00

Obec Soľ

Nájomná zmluva

30. september 2020

10. september 2020

0,00

Obec Soľ

Nájomná zmluva

30. september 2020

10. september 2020

0,00

Obec Soľ

Nájomná zmluva

30. september 2020

10. september 2020

0,00

Obec Soľ

Nájomná zmluva

30. september 2020

10. september 2020

0,00

Obec Soľ

Nájomná zmluva

30. september 2020

10. september 2020

0,00

Obec Soľ

Nájomná zmluva

30. september 2020

10. september 2020

0,00

Obec Soľ

Nájomná zmluva

30. september 2020

10. september 2020

0,00

Obec Soľ