Zmluvy

Názov a predmet zmluvy Zverejnené Uzavreté Č. zmluvy/dodatku Suma Dodávateľ PDF

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 05/02/2021

31. október 2023

31. október 2023

Dodatok č. 3

10 510,00

Pavol Popaďák GEO POL

Zmluva o výpožičke

31. december 2022

30. december 2022

0,00

Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Soľ

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 05/02/2021 uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

30. november 2022

30. november 2022

05/02/2021

10 510,00

Pavol Popaďák GEO POL

Zmluva na výkon stavebného dozoru č. 01/07/2022

04. júl 2022

04. júl 2022

01/07/2022

2 250,00

TDOZ s.r.o.

Dodatok č. 4 k Poistnej zmluve č. 1009901161

30. jún 2022

30. jún 2022

Dodatok č. 4

0,00

KOOPERATIVA poisťovňa. a. s. Vienna Insurance Group

Kúpna zmluva č. 1 - Technologické vybavenie - traktor

08. jún 2022

08. jún 2022

1

118 200,00

AGRATECH, s.r.o.

Kúpna zmluva č. 2 - Technologické vybavenie - kontajnery

08. jún 2022

08. jún 2022

2

21 840,00

AGRATECH, s.r.o.

Zmluva o nájme nebytových priestorov

06. máj 2022

06. máj 2022

1/2022

652,00

Ján Sakala

Zámenná zmluva č. 1/2021

06. máj 2022

06. máj 2022

1/2022

0,00

Ing. Ján Ravas

Zmluva o dielo č. 7/4/2022

14. apríl 2022

14. apríl 2022

7/4/2022

164 167,02

MOUREZ s.r.o. Vranov nad Topľou

Kúpna zmluva č. 2/2022

31. marec 2022

30. marec 2022

2/2022

4 536,00

Ing. Štefan Madura, Ivana Sopková

Kúpna zmluva č. 1/2022

31. marec 2022

30. marec 2022

1/2022

1 260,00

Ivana Ravasová

Mandátna zmluva na výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania

21. marec 2022

21. marec 2022

1 850,00

Denebola, s.r.o.

Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne

17. marec 2022

17. marec 2022

22/40/060/7

0,00

ÚPSVaR Vranov n. T.

Zmluva o dielo a licenčná zmluva - vypracovanie projektovej dokumentácie "Výstavba nájomných bytov v obci Soľ - Lokalita L6 - 1. etapa

10. marec 2022

10. marec 2022

31 320,00

Ing. Anton Pavúk

Zmluva o zverení majetku do správy č. 01/02/2022

1. marec 2022

01. marec 2022

01/02/2022

0,00

Základná škola Soľ

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 05/02/2021 uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

01. marec 2022

01. marec 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 05/02/2021

0,00

Pavol Popaďák, GEO POL

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2218002003

23. február 2022

23. február 2022

2218002003

8,00

Mgr. Iveta Maďarová

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2218008007

21. február 2022

21. február 2022

2218008007

8,00

Terézia Zajacová

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2218008008

21. február 2022

21. február 2022

2218008008

8,00

František Jurečko

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MOPS Soľ - 2

14. február 2022

11. február 2022

135 061,80

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Zmluva o dielo - stavebné práce pre projekt "Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Soľ"

03. február 2022

03. február 2022

473 473,00

EUROVIA SK, a.s.

Zmluva č. 4/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre rok 2022

21. január 2022

20. január 2022

4/2022

1 000,00

ZO JDS v Soli

Zmluva č. 9/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre rok 2022

21. január 2022

20. január 2022

9/2022

1 000,00

Miestny spolok SČK

Zmluva č. 7/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre rok 2022

21. január 2022

20. január 2022

7/2022

1 000,00

Apoštolská cirkev na Slovensku, Zbor Soľ