Zmluvy

Názov a predmet zmluvy Zverejnené Uzavreté Č. zmluvy/dodatku Suma Dodávateľ PDF

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia budovy obecného úradu- dodávka a montáž obkladov a podláh z keramických dlaždíc a zdravotno-technických zariaďovacích predmetov

13. september 2019

13. september 2019

10 006,19

Profistav-JM, s.r.o.

Zmluva o dielo - Obecný klub v obci Soľ

11. september 2019

11. september 2019

35 075,30

DAVIN s.r.o.

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie

09. september 2019

09. september 2019

32 142,00

Slovak Medical Company, a.s.

Zmluva o dielo na vypracovanie žiadosti o NFP

02. september 2019

02. september 2019

11 400,00

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Dodatok č. 2 k Zmluve na výkon stavebného dozoru

30. august 2019

30. august 2019

Dodatok č. 2

0,00

Ing. Anton Pavúk

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec

27. august 2019

07. august 2019

19/40/052/5

0,00

ÚPSVaR Vranov nad Topľou

Dodatok č. 1 k Zmluve o príspevku na poskytnutie dopravných služieb pre žiakov základnej školy

15. august 2019

07. august 2019

Dodatok č. 1

0,00

SAD Humenné, a. s., OZ Vranov n. T.

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 16. 05. 2019

12. august 2019

12. august 2019

Dodatok č. 1

0,00

Ing. Karol Petz

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia budovy obecného úradu

01. august 2019

01. august 2019

01/1625/2019

58 861,90

Betpres, s.r.o. Vranov nad Topľou

Zmluva č. 10/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Soľ pre rok 2019

30. júl 2019

26. júl 2019

10/2019

300,00

Obec Soľ

Zmluva č. 9/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Soľ pre rok 2019

19. júl 2019

19. júl 2019

9/2019

300,00

Obec Soľ

Mandátna zmluva č. 07/2019/AK

19. júl 2019

19. júl 2019

07/2019/AK

400,00

AK Prešov, spol. s.r.o.

Dohoda č. 19/40/50J/42

09. júl 2019

20. jún 2019

č.19/40/50J/42

0,00

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Zmluva č. 8/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Soľ pre rok 2019

09. júl 2019

09. júl 2019

8/2019

800,00

Obec Soľ

Zmluva č. 646/2019/OK

09. júl 2019

21. jún 2019

646/2019/OK

1 000,00

Prešovský samosprávny kraj

Zmluva o dielo

03. júl 2019

03. júl 2019

1/7/2019

13 826,40

DOOR WOOD, s.r.o.

Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 846/2018/UZ

27. jún 2019

27. jún 2019

Dodatok č. 2

200,00

Všeobecná úverová banka, a.s.

Kúpna zmluva č. 4/2019

24. jún 2019

19. jún 2019

4/2019

925,30

Obec Soľ

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP ZM_SEP-IMRK3-2017-001619

21. jún 2019

21. jún 2019

Dodatok č. 1

0,00

Ministerstvo vnútra SR

Kúpna zmluva č. 3/2019

05. jún 2019

05. jún 2019

3/2019

228,23

Obec Soľ

Kúpna zmluva č. 2/2019

04. jún 2019

03. jún 2019

2/2019

171,25

Obec Soľ

Zmluva o zabezpečení vystúpenia výkonného umelca - speváka Štefana Šteca

03. jún 2019

03. jún 2019

02/OZ/2019

2 300,00

Hudba je zdravie

Príkazná zmluva

30. máj 2019

30. máj 2019

30,00

Jozef Banáš

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

29. máj 2019

29. máj 2019

331,00

Divadielko z klobúka - Dagmar Rostand

Poistná zmluva

27. máj 2019

27. máj 2019

2406895214

1 132,38

Generali Poisťovňa, a.s.