Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov

Dátum zverejnenia: 06.máj 2022

Dátum uzavretia: 06.máj 2022

Číslo zmluvy/dodatku: 1/2022

Suma: 652,00

Dodávateľ: Ján Sakala

IČO: 33269092

Adresa: 094 35 Hlinné 291

Stiahnuť: