Priemyselný park

Územie priemyselného parku navrhovaného v územnom pláne obce sa nachádza na severozápadnom okraji obce po pravej strane štátnej cesty I/18 v smere Vranov nad Topľou – Prešov. Má rozlohu cca 10 ha.

 

V súčasnosti je v štádiu vypracovaného zámeru – štúdie uskutočniteľnosti. Zámer bol posúdený MŽP z hľadiska vplyvu na životné prostredie. Obec spolupracuje s agentúrou SARIO, ktorá hľadá a ponúka vhodné voľné kapacity zahraničným investorom. Niekoľko investorov už prejavilo záujem, avšak k žiadnej dohode zatiaľ nedošlo.