Zápisnice OZ

ROK 2019

 

Poradové číslo Dátum Na stiahnutie
Ustanovujúce zasadnutie 07. 12. 2018 stiahnuť
1. zasadnutie 28. 12. 2019 stiahnuť
2. zasadnutie 01. 03. 2019 stiahnuť
3. zasadnutie 26. 04. 2019 stiahnuť
4. zasadnutie 24. 05. 2019 stiahnuť
5. zasadnutie 21. 06. 2019 stiahnuť
6. zasadnutie 06. 09. 2019 stiahnuť
7. zasadnutie 21. 11. 2019 stiahnuť