Zápisnice OZ

ROK 2019

Poradové číslo Dátum Na stiahnutie
Ustanovujúce zasadnutie 07. 12. 2018 stiahnuť
1. zasadnutie 28. 12. 2019 stiahnuť
2. zasadnutie 01. 03. 2019 stiahnuť
3. zasadnutie 26. 04. 2019 stiahnuť
4. zasadnutie 24. 05. 2019 stiahnuť
5. zasadnutie 21. 06. 2019 stiahnuť
6. zasadnutie 06. 09. 2019 stiahnuť
7. zasadnutie 21. 11. 2019 stiahnuť
8. zasadnutie 13. 12. 2019 stiahnuť
9. zasadnutie 31. 12. 2019 stiahnuť

ROK 2020

10. zasadnutie 21. 02 2020 stiahnuť
11. zasadnutie 09. 03. 2020 stiahnuť
12. zasadnutie 15. 05. 2020 stiahnuť
13. zasadnutie 22. 06. 2020 stiahnuť
14. zasadnutie 16. 07. 2020 stiahnuť
15. zasadnutie 11.09.2020 stiahnuť
16. zasadnutie 21.10.2020 stiahnuť
17. zasadnutie 20.11.2020 stiahnuť
18. zasadnutie 14.12.2020 stiahnuť

ROK 2021

19. zasadnutie 13.01.2021 stiahnuť
20. zasadnutie 25.02.2021 stiahnuť
21. zasadnutie 30.04.2021 stiahnuť
22. zasadnutie 25.06.2021 stiahnuť
23. zasadnutie 20.08.2021 stiahnuť
24. zasadnutie 22.09.2021 stiahnuť
25. zasadnutie 08.11.2021 stiahnuť
26. zasadnutie 24.11.2021 stiahnuť
27. zasadnutie 15.12.2021 stiahnuť
28. zasadnutie 29.12.2021 stiahnuť

2022

29. zasadnutie 23.02.2022 stiahnuť
30. zasadnutie 04.04.2022 stiahnuť
31. zasadnutie 28.04.2022 stiahnuť
32. zasadnutie 22.06.2022 stiahnuť
33. zasadnutie 28.09.2022 Stiahnuť
34. zasadnutie 14.10.2022 stiahnuť
Ustanovujúce zasadnutie 23.11.2022 stiahnuť
1. zasadnutie 14.12.2022 stiahnuť