Zápisnice OZ

ROK 2019

Poradové číslo Dátum Na stiahnutie
Ustanovujúce zasadnutie 07. 12. 2018 stiahnuť
1. zasadnutie 28. 12. 2019 stiahnuť
2. zasadnutie 01. 03. 2019 stiahnuť
3. zasadnutie 26. 04. 2019 stiahnuť
4. zasadnutie 24. 05. 2019 stiahnuť
5. zasadnutie 21. 06. 2019 stiahnuť
6. zasadnutie 06. 09. 2019 stiahnuť
7. zasadnutie 21. 11. 2019 stiahnuť
8. zasadnutie 13. 12. 2019 stiahnuť
9. zasadnutie 31. 12. 2019 stiahnuť

ROK 2020

10. zasadnutie 21. 02 2020 stiahnuť
11. zasadnutie 09. 03. 2020 stiahnuť
12. zasadnutie 15. 05. 2020 stiahnuť
13. zasadnutie 22. 06. 2020 stiahnuť
14. zasadnutie 16. 07. 2020 stiahnuť
15. zasadnutie 11.09.2020 stiahnuť
16. zasadnutie 21.10.2020 stiahnuť
17. zasadnutie 20.11.2020 stiahnuť
18. zasadnutie 14.12.2020 stiahnuť

ROK 2021

19. zasadnutie 13.01.2021 stiahnuť
20. zasadnutie 25.02.2021 stiahnuť
21. zasadnutie 30.04.2021 stiahnuť