Názov a predmet zmluvy: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MOPS Soľ - 2

Dátum zverejnenia: 14.február 2022

Dátum uzavretia: 11.február 2022

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 135 061,80

Dodávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

IČO: 00681156

Adresa: Špitálska 4, 6, 8

Stiahnuť: