2022

Ustanovujúce zasadnutie poslancov OZ konaného
dňa 23. 11. 2022 o 17:00 hod. v jedálni ZŠ Soľ

Prítomní: Mgr. Jana Bertová
Jozef Ďuďa
Mgr. Tatiana Kmecová
Mgr. Michal Kurej
Peter Manduľák
Daniel Nutár
Juraj Sukovský
Ján Šopiak
Martina Tirpáková
Neprítomní:  

1. zasadnutie poslancov OZ konaného
dňa 14. 12. 2022 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu

Prítomní: Mgr. Jana Bertová
Jozef Ďuďa
Mgr. Tatiana Kmecová
Mgr. Michal Kurej
Peter Manduľák
Daniel Nutár
Juraj Sukovský
Ján Šopiak
Martina Tirpáková
Neprítomní: