SOĽANSKE NEVESTY

FOLKLÓRNA SPEVÁCKA SKUPINA SOĽANSKE NEVESTY

V septembri 2016 vznikla v našej obci folklórna spevácka skupina SOĽANSKE NEVESTY.
Účinkuje v nej 10 žien za hudobného sprievodu bratov Medvecových.
Vedúcou skupiny je Anna Česláková.

 Hlavnou náplňou speváckej skupiny je spievať ľudové piesne pre rozveselenie mladých i starších.  Jej členky majú jedno spoločné – lásku k ľudovým zvykom, tradíciám a k ľudovému spevu. O tom, že ich nadšenie z folklóru je veľké svedčí aj fakt, že za svojho krátkeho účinkovania sa SOĽANSKE NEVESTY prezentovali na mnohých kultúrno-spoločenských akciách v našej obci, ale aj v okolí.

Je potrebné spomenúť aspoň niektoré akcie:

Október – mesiac úcty k starším

Ó, ty vianočný, čas preradostný

Vianočné vystúpenie v Gréckokatolíckom chráme v Soli

Silvester v obci

Stavanie mája

Vystúpenia na výročných členských schôdzach v obci

Obecné slávnosti a ďalšie vystúpenia

 

Folklórna skupina sa snaží  o zachovanie a prezentáciu krásnych ľudových piesní.

 

Kontakt: Anna Česláková, vedúca skupiny Tel. č.: 0907 463 381

 

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg