Farské úrady

Rímskokatolícky farský úrad

Soľ 302, 094 35
telefónne číslo: 0948 / 137 036 – Mgr. Jozef Polák – farár
telefónne číslo: 0948 / 386 739 – Mgr. Pavol Bober – kaplán

https://farnostsol.sk/

sol@rimkat.sk

Evanjelický farský úrad augsburského vyznania

Soľ 51, 094 35
telefónne číslo: 057/4496335
Mgr. Ľuboš Kubačka – zborový farár a Mgr. Zuzana Kubačková – zborová kaplánka

www.ecavsol.sk

 Gréckokatolícky farský úrad

Rudlov 140, 094 35 pošta Soľ
telefónne číslo: 057/4496404 – Mgr. Marek Saraka – správca farnosti