Obecný úrad Soľ

Obecný úrad Soľ

Úradné hodiny

Pondelok                       od 7.30 hodiny do 15.30 hodiny

Utorok                            od 7.30 hodiny do 15.30 hodiny

Streda                            od 7.30 hodiny do 17.00 hodiny

Štvrtok                            od 7.30 hodiny do 15.30 hodiny
                                                 (nestránkový deň)

Piatok                             od 7.30 hodiny do 14.00 hodiny

Obedňajšia prestávka je každý deň od 11.30 hodiny do 12.00 hodiny.

Adresa

Obecný úrad Soľ, 094 35  Soľ 161
Telefón: 057/4496 423,
E-mail: ocu.sol@slovanet.sk
Web: www.obecsol.sk

Starosta
Ing. Jozef BERTA
tel.: 057/4496423          mobil: 0905 442 457
e-mail: ocu.sol@slovanet.sk

Finančné oddelenie
Mgr. Anna HURNÁ
tel.: 057/4496423
e-mail: ocu.sol@slovanet.sk

Oddelenie personálne a mzdové
Mgr. Jana SAXUNOVÁ
tel.: 057/4496423
e-mail: ocu.sol@slovanet.sk

Oddelenie daní a poplatkov
Jana GAVAĽOVÁ
tel.: 057/4496423
e-mail: ocu.sol@slovanet.sk

Oddelenie kultúry, evidencie obyvateľov, registratúry
Mgr. Gabriela MRUSKOVÁ
tel.: 057/4496423
e-mail: obecsol.kultura@gmail.com

Oddelenie životného prostredia, stratégie a projektového riadenia, stavebného poriadku, verejného poriadku
Mgr. Katarína ADAMOVÁ
tel.: 057/4496423
e-mail: ocu.sol@slovanet.sk

Oddelenie majetkové
Ing. Monika SUKOVSKÁ
tel.: 057/4496423
e-mail: ocu.sol@slovanet.sk

Matrika, overovanie listín a podpisov
Ing. Monika SUKOVSKÁ
tel.: 057/488 45 70
e-mail: obecsol.matrika@gmail.com

Organizačná štruktúra obecného úradu TU : Organizačná štruktúra

Obecná knižnica
ThDr. Zuzana Kubačková
e-mail: obecnakniznicasol@gmail.com

Vypožičný čas pre verejnosť je nasledovný:
Pondelok     od 13.00 – 17.00 hod.
Streda          od 12.00 – 16.00 hod.
Štvrtok         od  12.00 – 16.00 hod.

Adresa:
Základná škola Soľ, súp. č.53, PSČ 094 35

Správca domu smútku a cintorína

Jozef Borč
094 35  Soľ 356
mobil: 0903 / 300 218