Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2218008008

Dátum zverejnenia: 21.február 2022

Dátum uzavretia: 21.február 2022

Číslo zmluvy/dodatku: 2218008008

Suma: 8,00

Dodávateľ: František Jurečko

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: