Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 4 k Poistnej zmluve č. 1009901161

Dátum zverejnenia: 30.jún 2022

Dátum uzavretia: 30.jún 2022

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 4

Suma: 0,00

Dodávateľ: KOOPERATIVA poisťovňa. a. s. Vienna Insurance Group

IČO: 00585441

Adresa: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Stiahnuť: