Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 05/02/2021

Dátum zverejnenia: 31.október 2023

Dátum uzavretia: 31.október 2023

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 3

Suma: 10 510,00

Dodávateľ: Pavol Popaďák GEO POL

IČO: 34896821

Adresa: Hlavná 115/129, 094 14 Seč. Polianka

Stiahnuť: