Základná škola

Základná škola

Riaditeľom školy je PaedDr. Pavol Hybala
Adresa: ZŠ Soľ súp.č. 53, 094 35 Soľ
Telefón:057/4496324
E-mail:riaditel@zssol.edu.sk
Internetová stránka: www.zssol.edupage.org

História základnej školy

OLYMPUS DIGITAL CAMERAHistória školstva na území obce Soľ je bohatá. Vďaka najnovším výskumom v archívoch je katolícka škola potvrdená už od roku 1600. Správa o evanjelickej a.v.škole sa zachovala z roku 1620. Na nej v rokoch 1627-29 pôsobil známy český humanista Jakub Jakobeus, ktorý zo Soli odišiel do Prešova.
Tento stav škôl založený na konfesii žiakov sa zachoval až do roku 1948. Keďže žiakov pribúdalo, školské budovy nestačili. Učilo sa napr. aj v kine (bývalej židovskej synagóge), v rodinných domoch.
Od 15.5.1949 bola v Soli zriadená Stredná škola, ktorá mala štyri triedy v drevenom baráku a ďalšie triedy na rôznych miestach.

V roku 1953 boli školy v Komáranoch a Soli zlúčené do Osemročnej strednej školy. 1.mája 1956 bol položený základný kameň terajšej školy. Vyučovať sa v nej začalo na jeseň v roku 1957. V r.1975 vyrástla nová budova školy s ôsmimi triedami. Naďalej sa však učilo na dve zmeny, pretože Soľ bola strediskovou obcou a školu navštevovali žiaci z Hlinného, Rudlova, Čaklova a Zámutova. V roku 1976 boli dobudované školské dielne a skleník.

Od školského roku 1990/91 sa podarilo odstrániť dvojzmennosť vo vyučovaní tak, že v Čaklove a v Zámutove boli zriadené plnoorganizované školy.
Súčasťou školy je školská jedáleň, školský klub detí a školský park.