MS SČK v Soli

Miestny spolok SČK v našej obci združuje 116 členov rôznej vekovej kategórie. Úlohou tejto spoločenskej organizácie je šírenie myšlienky humánnosti, dobrovoľníctva, spolupatričnosti a vzájomnej pomoci v núdzi, ale aj osveta a rozvoj kultúrneho a spoločenského života v obci. Činnosť MS SČK je koordinovaná 5-členným výborom. Riadi sa plánom činnosti, ktorý  sa každoročne schvaľuje  na zhromaždení členov MS SČK.

Rok 2014

K tradičným akciám MS SČK už celé roky patrí fašiangový ples. V roku 2014 sa uskutočnil v poradí už 19. ples a znovu sa stretol s veľkým záujmom.
Ďalšou tradičnou akciou sú oslavy MDŽ, ktoré obohatili svojím vystúpením členovia folklórneho súboru Kňahinka z Čičavy. Spev a tanec jeho členov spríjemnil popoludnie a prispel k dobrej nálade. Naše členky aj členky súboru Kňahinka obdaroval kvetmi náš tradičný sponzor p. Daniel Nutár.

Na dobrej úrovni je aj spolupráca MS SČK s tunajšou ZŠ. Našu obec reprezentovala na okresnej súťaži Hliadka mladých zdravotníkov, ktorej členovia sa na ňu pripravovali v rámci krúžku mladých zdravotníkov. Tohto roku v okresnej súťaži obsadili krásne 1. miesto.

Pri príležitosti Dňa narcisov mladí zdravotníci už po 11.krát ponúkli občanom malé narcisy, symboly Ligy proti rakovine. Občania obce Soľ a okolitých dedín prispeli na toto konto v tomto roku prostredníctvom tejto akcie sumou 450 €.

V mesiaci júl sme zorganizovali zájazd do Maďarska, do kúpeľného mestečka Nyiregyházy, kde mali členovia možnosť posilniť si svoje zdravie odpočinkom a kúpaním v termálnych vodách. Oddýchli sme si a načerpali sily z liečivej vody v termálnych kúpeľoch. Tohto roku sa nám tiež podarilo zabezpečiť permanentky na vstup do Wellness centra aj termálneho kúpaliska, a tak sa mohli naši členovia voľne pohybovať po celom kúpalisku a ich vstupenka bola o 30% lacnejšia ako vstup na kúpalisko.

V mesiaci september pri príležitosti IV. Solianskeho jarmoku nás v súťaži Guľáš Majster reprezentovalo 3-členné družstvo v zložení J. Šopiaková, R. Pačutová a J. Maťašovský, ktorým sa podarilo vybojovať 2. miesto.

Dôležitou súčasťou činnosti je aj zabezpečovanie bezpríspevkového darcovstva krvi. Darovanie krvi zostane vždy najvzácnejším darom života. Tí, ktorí tento dar ponúkajú, sú nielen svetlým vzorom ľudskosti, ale aj skromnými hrdinami našich dní. Patrí im úcta a vďaka našej spoločnosti. Aj 32 členovia našej organizácie sú bezpríspevkovými darcami krvi. Mnohí z nich sú nositeľmi rôznych ocenení a plakiet Dr. J. Jánskeho, od bronzovej až po diamantovú.

Všetky tieto akcie sa mohli uskutočniť vďaka finančnej podpore Obecného úradu Soľ, ktorý každoročne prispieva na našu činnosť.

                                                   Mgr.Jarmila Maťašovská,                                                    predsedníčka  MS SČK Soľ

Rok 2015

V sobotu  14.2.2015 usporiadal výbor MS SČK v Soli jubilejný 20.fašiangový ples , ktorý poskytol obyvateľom našej obce aj širokého okolia zabaviť sa a do chuti vytancovať  za doprovodu hudobnej skupiny Karin zo Svidníka. Lákadlom bola zaiste aj bohatá tombola, v ktorej bolo viac ako 100 cien od 66 sponzorov, ktorým patrí naša srdečná vďaka.

SPONZORI 20.fašiangového plesu MS SČK v Soli:

Ing.Jozef Berta, starosta obce Soľ, f.Danex a Danex plus p.Daniel Nutár, Autodoprava Strakman p.Straka-Manduľák, strana SMER, Ing .Štefan Hreha –poslanec NR, Ing.Ján Ragan –primáror Vranova nad Topľou, CK Coral – Ing.Anton Roško, p.Ján Streňo,  p.Ondrej Nemčík,  MUDr.Ida  Šoltýsová, p.Milan Pačuta, Fresh p.Ľubomír Frajkor, reštaurácia Škorpiónp. Ján Sakala, kvetinárstvop. Mária Holoďáková, p.Jozef Hurný revízia hasiacích prístrojov, p.Pavol Hybala – starosta Petkoviec, PaedDr.Pavol Hybala – riaditeľ ZŠ Soľ, Wintex p.Ľ.Gdovinová,p. Pavol Berta – výroba plastov.výrobkov, Papyrus p.Jaroslav Valčo, turistický oddiel Javorina Rudlov, Pomado p.Mária Dopiráková, ZVP spol.s.r.o.Ľubica a Jozef Dopirákoví,p. Ľubomír Vall, Dabex-p. Daniel Berta, Zlabern –MVDr.Ľubomír Lichvár, Masažný salón THALEIAp. Jana Dugovská, Cukráreň Jadranka –p. Jozef Hrunený,  Marko-p.Martin Mikula, Agrodružstvo Soľ, Raslen p.Ján Leško,p. Martin Barna –spojovací materiál VT, Kovo a DPp. Ján Hlad, Mgr.Gabika Mrusková, Bidvest s.r.o., Nescafé Timo Vangor, Tauris Rimavská Sobota,  Kraft Food Slovakia, Heineken Slovensko, pivovary Topvar-p.Bakajsa, Ryba Košice, Mecom group Humenné, Mäspoma-výroba korenín, Henkel Slovensko a.s., ESA logistika s.r.o., Syráreň Bel – Karička, Hydina Slovensko, Coop Jednota SD, Jozef Krištan chvateľ prepelice japonskej, p.Jozef Maťašovský, Ing.Vladimír Onderko, Balween- Ing.Ján Bubnár, Watel p.Václav Iľov, Zepter p.Oľga Dankovičová, Duvalo s.r.o.p.Pavol Ďurko , Rameko s.r.o.-p.Miroslav Hajník, Tipos p.Viliam Hlad, Pavol Iľko-elektroservis VT, DOMO p.Štefan Humeník, kaderníctvo Anička- p.Anna Tomčková, Mäsiareň Family Soľ p.Šrojtová a Masičová, Autobusová doprava p. Radovan Kos, p. Ján Vaľko servis hydrauliky a MS SČK v Soli.

MDŽ

MDŽ je už tradične sviatkom, ktorý si pripomíname aj v MS SČK v Soli. Nebolo tomu inak, ani tohto roku. Členovia MS SČK sa zišli v sobotu, 7.3.2015,  v kultúrnom dome, aby oslávili sviatok žien celého sveta.
Oslavy otvorila predsedníčka MS SČK  Mgr. Jarmila Maťašovská, ktorá v úvode privítala prítomných a predstavila hostí: Ing. Štefana Hrehu, poslanca NR SR za SMER – SD a Mgr. Jaroslava Makaturu, poslanca VÚC a Mgr. Jana Karola, ktorí prijali pozvanie a všetky prítomné ženy obdarovali kvetmi spolu s blahoželaním k MDŽ.
Slávnostný príhovor predniesol Ing. Jozef Berta, starosta obce Soľ a k ženám sa pri príležitosti ich sviatku prihovoril aj Ing.Štefan Hreha. V kultúrnom programe vystúpil FS Vargovčan, pod vedením p. Jozefa Vargu, ktorý zabavil všetkých prítomných aj ako ľudový rozprávač Jožko Jožka.
Milým prekvapením bolo tanečné vystúpenie mladých talentov zo Soli súrodencov Ondreja a Aničky Pačutových a najmladšej členky FS Vargovčan – Renátky Pačutovej. Po vystúpení FS pokračovali oslavy malým spoločenským posedením, ktoré poskytlo členom MS SČK možnosť prežiť príjemné popoludnie a uctiť si ženy, pri ich sviatku.

Rok 2016

Fašiangy sú prechodným obdobím medzi zimou a jarou, ktoré začína po Troch kráľoch a končí v utorok pred Popolcovou stredou. Fašiangy sú aj symbolom veselosti, zábavy a hodovania a časom plesov a karnevalov.
30. január 2016 bol dňom kedy sa občania našej obce i širokého okolia prišli zabaviť na maškarnom plese, ktorý zorganizoval výbor MS SČK a DHZ v Soli. Zavítali k nám piráti, väzni, kovboji, retro sestričky, retro hasiči, sexi kočky, baletky, mafiáni, prekrásne dámy v retro kostýmoch, sochy slobody, maskot hasičov dráčik , veselý ružový medvedík …. O príjemnú zábavu sa postarala hudobná skupina Mark 3 zo Svidníka pri ktorej sa všetci zabávali až do skorého rána.
Súčasťou plesu bolo aj vyhodnotenie najzaujímavejších masiek a vyhlásenie najlepšieho tanečného paru, ale aj bohatá tombola do ktorej prispeli sponzori: MS SČK Soľ, DHZ Soľ, JM p. Marcela Krištanová-  DHZ Merník, Centrum p. Ján Voľanský, Ing. Marek Hurný, DMJ Market p. Dušan Jančík, Mgr. Gabriela Mrusková, Ing. Jozef Berta – starosta obce Soľ, Ing. Štefan Hreha- poslanec NR SR, strana SMER,  p. Ľ.Frajkor, p. Oľga Dankovičová, p. Vincent Antoš, Danex – p. Daniel Nutár, Dabex –p. Daniel Berta, p. Mária Beľanová, p .Jozef Maťašovský, Duvalo – p. Pavol Ďurko, Duvalo Hudobniny, p. Zlatica Benková, p. Renáta Mikulová, PaedDr. Pavol Hybala, p. Pavol Hybala – starosta Petkoviec, Rameko p. Miroslav Hajník, reštaurácia Škorpión p. Ján Sakala, mäsiareň Family Soľ p. Šrojtová a Masičová, p. Peter Chobor, p. Ján Streňo, p. Ondrej Nemčík, Raslen – p. Lešková, p. Milan Pačuta ,f. Evelýna –p. Eva Mikulová, AVON –RNDr. Mária Pavúková, Strakman – p. Straka + Manduľák, Zelená Lagúna –p. Manduľáková, Agrodružstvo Soľ..Všetkým patrí  naša srdečná vďaka.

Poďakovanie patrí samozrejme aj usporiadateľom plesu , členom výboru MS SČK a DHZ v Soli : Renáte Pačutovej, Zuzane Šopiakovej, Janovi Šopiakovi ml, Jarmile Maťašovskej, Jane Šopiakovej, Ivete Kelemenovej, Gabriele Gazdíkovej, Milanovi Pačutovi, Jozefovi Maťašovskému, Janovi Šopiakovi st., Janovi Voľanskému ,Janovi Hajníkovi a obsluhujúcim Marekovi Iľkovi a súrodencom Kokindovým.

O dobrej pohode  a veselej nálade počas celej noci vypovedajú aj pekné fotky nafotené počas tejto vydarenej akcie.

Maškarný ples: Fotogaléria