Názov a predmet zmluvy: Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne

Dátum zverejnenia: 17.marec 2022

Dátum uzavretia: 17.marec 2022

Číslo zmluvy/dodatku: 22/40/060/7

Suma: 0,00

Dodávateľ: ÚPSVaR Vranov n. T.

IČO: 30794536

Adresa: Nám. slobody 5, 093 01 Vranov n. T.

Stiahnuť: