PRIPRAVENÉ PROJEKTY

 

 

 

 

„Geometrické zameranie pre majetkovo-právne vysporiadanie prístupu komunity k lokalite na výstavbu bytov nižšieho štandardu“

Cieľom dotácie je zhotovenie geometrického plánu potrebného k vysporiadaniu pozemkov, ktoré sú  nevyhnutné na vybudovanie prístupovej komunikácie k lokalite určenej na výstavbu bytov nižšieho štandardu. Geometrickým plánom budú stanovené presné výmery na odkúpenie pozemkov od súčasných vlastníkov a následne sa zabezpečí obstaranie kvalitnej technickej vybavenosti infraštruktúry pre zvýšenie sociálno-kultúrnej úrovne bývania v novopostavenej lokalite podľa schváleného Územného plánu obce Soľ.