Výpisy uznesení – Rok 2016-2020

ROK 2016

Poradové číslo Dátum Na stiahnutie
10. zasadnutie OZ 19.02.2016 Február 
Mimoriadne zasadnutie OZ 11.03.2016 Marec
11. zasadnutie OZ 22.04.2016 Apríl
Mimoriadne zasadnutie OZ 20.05.2016 Máj
12. zasadnutie OZ 16.06.2016 Jún
13. zasadnutie OZ  19.08.2016  August
Mimoriadne zasadnutie OZ 12.09.2016 September 
14. zasadnutie OZ  21.10.2016 Október 
15. zasadnutie OZ  15.12.2016 December 
16. zasadnutie OZ 29.12.2016  December 1

ROK 2017

Poradové číslo Dátum Na stiahnutie
17. zasadnutie OZ 24.02.2017 Február
 Mimoriadne zasadnutie OZ 29.03.2017 Marec 
 18. zasadnutie OZ  26.04.2017 Apríl
 19. zasadnutie OZ 12.06.2017 Jún
 Mimoriadne zasadnutie OZ  23.06.2017 Jún 1
 20. zasadnutie OZ  08.09.2017  August
 21. zasadnutie 10.11.2017 November
 22. zasadnutie  15.12.2017  December 1
 23. zasadnutie  29.12.2017  December 2

ROK 2018

24. zasadnutie 23.02.2018 Február
 Mimoriadne zasadnutie OZ  10.04.2018 Apríl 1
 25. zasadnutie 27.04.2018 Apríl 2
26. zasadnutie 15.06.2018 Jún
27. zasadnutie 20.07.2018 Júl
28. zasadnutie 11.09.2018 september
29. zasadnutie 12.10.2018 október
Ustanovujúce zasadnutie 07.12.2018 december 1
1. zasadnutie 28.12.2018 december 2

ROK 2019

2. zasadnutie 01.03.2019 marec
Oznam z 2. zasadnutia OZ 29.03.2019 Zverejnenie-odmeny-zástupcu-starostu
3. zasadnutie 26.04.2019 apríl
4. zasadnutie 24.05.2019 máj
5. zasadnutie 21.06.2019 jún
6. zasadnutie 06.09.2019 september
7. zasadnutie 21.11.2019 november
8. zasadnutie 13.12.2019 december
9. zasadnutie 30.12.2019 december

ROK 2020

10. zasadnutie 21.02.2020 február
11. zasadnutie 09.03.2020 marec
12. zasadnutie 19.05.2020 máj
13. zasadnutie 22.06.2020 jún
14. zasadnutie 16.07.2020 júl
15. zasadnutie 11.09.2020 september
16. zasadnutie 21.10.2020 október
17. zasadnutie 20.11.2020 november
18. zasadnutie 14.12.2020 december