Názov a predmet zmluvy: Kúpna zmluva č. 1/2022

Dátum zverejnenia: 31.marec 2022

Dátum uzavretia: 30.marec 2022

Číslo zmluvy/dodatku: 1/2022

Suma: 1 260,00

Dodávateľ: Ivana Ravasová

IČO:

Adresa: M. M. Hodžu 1215/12, 031 01 Liptovský Mikuláš

Stiahnuť: