Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2218002003

Dátum zverejnenia: 23.február 2022

Dátum uzavretia: 23.február 2022

Číslo zmluvy/dodatku: 2218002003

Suma: 8,00

Dodávateľ: Mgr. Iveta Maďarová

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: