Výpisy uznesení – Rok 2011-2015

ROK 2011

Poradové číslo Dátum Na stiahnutie
2. zasadnutie OZ 18.02.2011 Február
3. zasadnutie OZ 01.04.2011 Apríl
4. zasadnutie OZ 03.06.2011 Jún
5. zasadnutie OZ 12.08.2011 August
6. zasadnutie OZ 20.09.2011 September
7. zasadnutie OZ 04.11.2011 November
8. zasadnutie OZ 15.12.2011 December

 ROK 2012

Poradové číslo Dátum Na stiahnutie
9. zasadnutie OZ 24.02.2012 Február
10. zasadnutie OZ 20.04.2012 Apríl
11. zasadnutie OZ 15.06.2012 Jún
12. zasadnutie OZ 03.08.2012 August
13. zasadnutie OZ 17.09.2012 September
14. zasadnutie OZ 09.11.2012 November
15. zasadnutie OZ 14.12.2012 December

 

 ROK 2013

Poradové číslo Dátum Na stiahnutie
6. zasadnutie OZ 22.02.2013 Február
17. zasadnutie OZ 19.04.2013 Apríl
18. zasadnutie OZ 22.05.2013 Máj
19. zasadnutie OZ 28.06.2013 Jún
20. zasadnutie OZ 02.08.2013 August
21. zasadnutie OZ 16.09.2013 September
22. zasadnutie OZ 15.11.2013 November
23. zasadnutie OZ 14.12.2013 December

ROK 2014

Poradové číslo Dátum Na stiahnutie
24. zasadnutie OZ 21.02.2014 Február
25. zasadnutie OZ 11.04.2014  Apríl
26. zasadnutie OZ 20.06.2014  Jún
27. zasadnutie OZ  22.08.2014 August 
28. zasadnutie OZ 16.09.2014 September 
29. zasadnutie OZ 17.10.2014 Október 
Komunálne voľby 15.11.2014  
Ustanovujúce zasadnutie OZ 06.12.2014 December – U
1. zasadnutie OZ 29.12.2014 December – 1

ROK 2015

Poradové číslo Dátum Na stiahnutie
Mimoriadne zasadnutie OZ 17.01.2015 Január
2. zasadnutie OZ 20.02.2015 Február
3. zasadnutie OZ 17.04.2015 Apríl
4. zasadnutie OZ 15.05.2015 Máj
5. zasadnutie OZ 15.06.2015 Jún
6. zasadnutie OZ 24.08.2015 August
7. zasadnutie OZ 23.10.2015 Október
8. zasadnutie OZ 14.12.2015 December
9. zasadnutie OZ 29.12.2015 December – 2