2023

2. zasadnutie poslancov OZ konaného

dňa 08. 02. 2023 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu

Prítomní: Mgr. Jana Bertová
Jozef Ďuďa
Mgr. Michal Kurej
Peter Manduľák
Daniel Nutár
Juraj Sukovský
Ján Šopiak
Martina Tirpáková
Neprítomná: Mgr. Tatiana Kmecová

3. zasadnutie poslancov OZ konaného
dňa 12. 04. 2023 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu

 

Prítomní: Mgr. Jana Bertová
Jozef Ďuďa
Mgr. Tatiana Kmecová
Mgr. Michal Kurej
Peter Manduľák
Daniel Nutár
Juraj Sukovský
Ján Šopiak
Martina Tirpáková
Neprítomní:  

4. zasadnutie poslancov OZ konaného
dňa 07. 06. 2023 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu

Prítomní: Mgr. Jana Bertová
Mgr. Tatiana Kmecová
Mgr. Michal Kurej
Peter Manduľák
Daniel Nutár
Juraj Sukovský
Ján Šopiak
Martina Tirpáková
Neprítomný: Jozef Ďuďa

5. zasadnutie poslancov OZ konaného
dňa 28. 06. 2023 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu

Prítomní: Mgr. Jana Bertová
Jozef Ďuďa
Mgr. Tatiana Kmecová
Mgr. Michal Kurej
Peter Manduľák
Daniel Nutár
Juraj Sukovský
Ján Šopiak
Martina Tirpáková
Neprítomní:  

6. zasadnutie poslancov OZ konaného
dňa 22. 08. 2023 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu

Prítomní: Mgr. Jana Bertová
Jozef Ďuďa
Mgr. Tatiana Kmecová
Mgr. Michal Kurej
Peter Manduľák
Daniel Nutár
Juraj Sukovský
Martina Tirpáková
Neprítomný: Ján Šopiak

7. zasadnutie poslancov OZ konaného
dňa 03. 10. 2023 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu

Prítomní: Mgr. Jana Bertová
Mgr. Tatiana Kmecová
Mgr. Michal Kurej
Peter Manduľák
Daniel Nutár
Juraj Sukovský
Martina Tirpáková
Neprítomní: Jozef Ďuďa
Ján Šopiak

8. zasadnutie poslancov OZ konaného
dňa 06. 11. 2023 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu

Prítomní: Mgr. Jana Bertová
Jozef Ďuďa
Mgr. Tatiana Kmecová
Peter Manduľák
Daniel Nutár
Juraj Sukovský
Ján Šopiak
Martina Tirpáková
Neprítomný: Mgr. Michal Kurej

9. zasadnutie poslancov OZ konaného
dňa 13.12. 2023 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu

Prítomní: Mgr. Jana Bertová
Mgr. Tatiana Kmecová
Peter Manduľák
Daniel Nutár
Juraj Sukovský
Ján Šopiak
Martina Tirpáková
Neprítomní: Mgr. Michal Kurej
Jozef Ďuďa

10. zasadnutie poslancov OZ konaného
dňa 28.12. 2023 o 17:00 hod. v jedálni ZŠ Soľ

Prítomní: Mgr. Jana Bertová
Jozef Ďuďa
Mgr. Tatiana Kmecová
Peter Manduľák
Daniel Nutár
Juraj Sukovský
Ján Šopiak
Martina Tirpáková
Neprítomný: Mgr. Michal Kurej