SZUŠ Jastrabie nad Topľou

Umeniu sa venujeme každý týždeň

SZUŠ Jastrabie nad Topľou v septembri predstavila žiakom Základnej školy Soľ pestrosť umenia – tanečné štýly a výtvarné techniky spôsobom, ktorý si mohli  vyskúšať aj samotní žiaci. Kontakt s umením nekončí. V priestoroch ZŠ Soľ sa deti pravidelne stretávajú pri výtvarnom umení každý pondelok v čase od 12:00 do 14:25  a pri tanci  v pondelok v čase od 12:20 do 14:45. Novinkou je otvorenie hudobného odboru. SZUŠ ponúka hodiny hry na klavíri a gitare. Hodiny hudby prebiehajú v utorok v čase od 11:40 do 16:35.

Ak sa chceš pridať, budeš vítaný aj uprostred školského roka. Pozývame rodičov i deti, aby sa kedykoľvek prišli pozrieť na hodinu ZUŠ a vyskúšali si tvoriť spolu so žiakmi a učiteľmi.

Okrem výučby organizujeme zaujímavé podujatia, návštevy galérií, divadiel, plenéry, tvorivé dielne, workshopy a všelijaké iné prekvapenia… prekvapenia aj pre občanov obce Soľ, na ktoré sa už teraz tešíme.

*********************************************************

Soľanské deti cestovali do minulosti

Žiaci milujú spoločné výlety. Tajomstvá. A dobrodružstvo. To všetko zažili naši žiaci 20. mája 2022. Žiaci zo ZŠ Soľ a Hermanovce nad Topľou, ktorí navštevujú výtvarný odbor ZUŠ tento deň strávili spolu.

V doobedňajších hodinách navštívili stredoveké Hradisko v Lipanoch, kde ich čakal krátky vstup do problematiky a histórie lukostreľby a dozvedeli sa aj niečo o živote ľudí v hradiskách. Potom si vyskúšali jazdu na koni, lukostreľbu a šerm larpovými zbraňami. O histórii nielen počúvali, ale zažívali ju na vlastnej koži.

Po obede v Ľutine si prezreli Miniskanzen drevených chrámov a priľahlý areál. Úlohou žiakov bolo vybrať si spomedzi miniatúr jednu, ktorú následne za pomoci uhlíka alebo ceruzy načrtli. Príjemné prostredie celého areálu v žiakoch povzbudilo tvorivého ducha. Výsledkom bola séria prác, ktorá bude deťom pripomínať ich tvorivú cestu do minulosti.

********************************************************

Mladí výtvarníci tvorili v Juskovej Voli

Začiatkom novembra sa v Juskovej Voli konalo spoločné dvojdňové výtvarnícke sústredenie, na ktorom sa stretli žiaci z viacerých elokovaných pracovísk SZUŠ Jastrabie nad Topľou. Pravdaže, nechýbali ani žiaci zo ZŠ Soľ.

Po hravom zoznámení si žiaci vyhrnuli rukávy a pustili sa do práce. Išlo najmä o výtvarné workshopy, ktoré sa tiahli celým pobytom. Počas nich sa žiaci zdokonalili vo výtvarných technikách a zdieľali si vzájomne svoje nápady. Program bol obohatený aj o tanečný blok, v rámci ktorého sa naučili hip-hopovú choreografiu. Nechýbali ani prechádzky, súťaže a hry. Sústredenie sme ukončili slávnostným udeľovaním cien a diplomov.

Keďže je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, pozrite si priložené fotografie.

****************************************************

Žiaci ZUŠ cestovali do Violy

Vo štvrtok 2. 3. 2023 SZUŠ Jastrabie nad Topľou pripravila spoločný výlet na divadelné predstavenie, ktoré sa konalo v divadelnej sále centra pre umenie VIOLA v Prešove. Zúčastnili sa ho žiaci prvého ročníka ZŠ Soľ, spolu so škôlkarmi zo Sečovskej Polianky a Čaklova. Predstavenie nieslo názov Bájky o Levovi, ktoré boli inšpirované známymi Ezopovými bájkami. Žiaci sa naučili, že zlé správanie sa nevypláca a dobrý človek si vždy skôr nájde kamaráta. Všetci sa nechali vtiahnuť do deja hry a nadobudli pozitívny zážitok s dramatickým umením. Pri obede v Hanušovciach nad Topľou sa deti trénovali v poučení z bájky a upevňovali priateľstvá so spolužiakmi ZUŠ z iných obcí.  

*******************************************

Deti zo Soli prispeli do metodickej príručky

V júni 2022 si učitelia a žiaci SZUŠ pripravili tanečný projekt ÚSCHOVŇA ZBYTOČNOSTÍ, inšpirovaný renesančným umelcom a vynálezcom Leonardom da Vinci.

Avšak Leonardo inšpiroval aj výtvarníkov, ktorí sa jeho dielu venovali na hodinách výtvarného odboru. Z týchto prác vznikla metodická príručka pre ostatné školy i širokú verejnosť. Najkrajšie žiacke práce boli počas divadelných predstavení vystavené vo vestibuloch divadiel, aby si ich mohli pozrieť všetci návštevníci.

Zapojili sa aj žiaci ZŠ Soľ. Tí si v rámci projektu vyskúšali dve menej bežné techniky. Prvou je asambláž. Ide o trojrozmernú podobu koláže, pri ktorej sa používajú rôzne predmety dennej spotreby, ale aj odpadové materiály. Tie umelci často spájajú do nečakaných, často náhodných kombinácií.

Leonardo da Vinci nebol len maliar a umelec, ale aj konštruktér a vynálezca. Jeho zvedavosť nemala hraníc. Preto sme sa pokúsili spojiť Leonardove najvýraznejšie vlastnosti do jedného celku. Skombinovali sme kreativitu, estetické cítenia a túžbu po poznaní, a vytvorili sme nové originálne dielo. Táto technika sa najviac zapáčila asi žiakovi Vladimírovi Dobrianskému. S nadšením rozoberal rôzne mechanizmy na súčiastky a naspäť ich skladal do vopred zvoleného obrazu. Kto pozná Vladka, dobre vie, že je veľkým fanúšikom dinosaurov. Preto sa nemôžeme čudovať, že si pre svoje dielo vybral práve tento motív.

Aj druhá technika, na ktorej sme spolupracovali, nie je celkom bežná. Žiaci na hodinách prejavili záujem o kaligrafiu, a tak sme hľadali možnosti, ako túto ich túžbu naplniť. Dobrým riešením bolo vytvorenie kaligramu. Je to báseň alebo iný text, ktorej slová sú usporiadané typograficky do obrazca. Je to príklad prepojenia literatúry a výtvarného umenia, kde v jednom umeleckom diele splýva viacero umeleckých druhov. Pre kaligram je typické, že slová priamo súvisia so zobrazovaným objektom. Na realizáciu sme si vybrali text piesne z nášho autorského divadla, ktorý opisuje Monu Lízu. Ten žiaci vpísali do obrysov tohto slávneho diela.

Práce žiakov boli prezentované nielen na spomínanej vernisáži, ale aj v metodickej príručke „Tvoríme s Leonardom“, ktorá pri tejto príležitosti vznikla.

Záznam celého predstavenia, klipy z prípravy, metodickú príručku, texty piesní, fotografie a množstvo iných materiálov nájdete priamo na stránke.