Názov a predmet zmluvy: Zmluva č. 7/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre rok 2022

Dátum zverejnenia: 21.január 2022

Dátum uzavretia: 20.január 2022

Číslo zmluvy/dodatku: 7/2022

Suma: 1 000,00

Dodávateľ: Apoštolská cirkev na Slovensku, Zbor Soľ

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: