Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo a licenčná zmluva - vypracovanie projektovej dokumentácie "Výstavba nájomných bytov v obci Soľ - Lokalita L6 - 1. etapa

Dátum zverejnenia: 10.marec 2022

Dátum uzavretia: 10.marec 2022

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 31 320,00

Dodávateľ: Ing. Anton Pavúk

IČO: 10805672

Adresa: Nižný Hrabovec 309, 094 21 Nižný Hrabovec

Stiahnuť: