Strategické dokumenty

Komunitný plán sociálnych služieb 2018 -2023

tu stiahnuť: Komunitný plán sociálnych služieb

 

___________________________________________________________________________

Program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce Soľ

tu stiahnuť: PHSR obce Soľ 2023-2030

tu stiahnuť:
Program rozvoja obce Soľ na roky 2015-2022-neplatný

_____________________________________________________________________

Zmeny a doplnky č. 2
Územného plánu obce Soľ

Máj 2022

Grafická časť:

SOL-2022-C-01
SOL-2022-C-02
SOL-2022-C-03
SOL-2022-C-04
SOL-2022-C-08

Textová časť:

SOL-2022-C – schemaZC
ZaD č. 2_ÚPN O_SOĽ_Č
ZaD_2_UPN_O_SOL_PPF_Č
______________________________________________________________________________

Územný plán obce Soľ  
Zmeny a doplnky č. 1
Máj 2018

Grafická časť

SchemaZC_ZaD1
VC 1_ZaD1
VC 2_ZaD1
VC 3_ZaD1
VC 4_ZaD1
VC 5_ZaD1
VC 6_ZaD1
VC 7_ZaD1
VC 8_ZaD1
VC 9_ZaD1

Stav ÚPN o Soľ

SchemaZC
VC 1
VC 2
VC 3
VC 4
VC 5
VC 6
VC 7
VC 8
VC 9

Textová časť
ZaD_1_UPN_O_SOL_PPF

ZaD č.1_ÚPN O_SOĽ_
_____________________________________________________________________________

Územný plán obce Soľ 
 2016

ÚP obce Soľ – Grafická časť

ÚP obce Soľ – textová časť

Územný plán obce Soľ
Územný plán obce Soľ – Záväzná časť
Územný plán obce Soľ – Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely