Dochádzka poslancov

Ustanovujúce zasadnutie poslancov OZ konaného
dňa 23. 11. 2022 o 17:00 hod. v jedálni ZŠ Soľ.

Prítomní: Mgr. Jana Bertová, Jozef Ďuďa, Mgr. Tatiana Kmecová, Mgr. Michal Kurej, Peter Manduľák, Daniel Nutár, Juraj Sukovský, Ján Šopiak, Martina Tirpáková
Neprítomní:  

1. zasadnutie poslancov OZ konaného
dňa 14. 12. 2022 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Prítomní: Mgr. Jana Bertová, Jozef Ďuďa, Mgr. Tatiana Kmecová, Mgr. Michal Kurej, Peter Manduľák, Daniel Nutár, Juraj Sukovský, Ján Šopiak, Martina Tirpáková
Neprítomní:  

2. zasadnutie poslancov OZ konaného
dňa 08. 02. 2023 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Prítomní: Mgr. Jana Bertová, Jozef Ďuďa, Mgr. Michal Kurej, Peter Manduľák, Daniel Nutár, Juraj Sukovský, Ján Šopiak, Martina Tirpáková
Neprítomní: Mgr. Tatiana Kmecová

3. zasadnutie poslancov OZ konaného
dňa 12. 04. 2023 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Prítomní: Mgr. Jana Bertová, Jozef Ďuďa, Mgr. Tatiana Kmecová, Mgr. Michal Kurej, Peter Manduľák, Daniel Nutár, Juraj Sukovský, Ján Šopiak, Martina Tirpáková
Neprítomní:  

4. zasadnutie poslancov OZ konaného
dňa 07. 06. 2023 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Prítomní: Mgr. Jana Bertová, Mgr. Tatiana Kmecová, Mgr. Michal Kurej, Peter Manduľák, Daniel Nutár, Juraj Sukovský, Ján Šopiak, Martina Tirpáková
Neprítomní: Jozef Ďuďa

5. zasadnutie poslancov OZ konaného
dňa 28. 06. 2023 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Prítomní: Mgr. Jana Bertová, Jozef Ďuďa, Mgr. Tatiana Kmecová, Mgr. Michal Kurej, Peter Manduľák, Daniel Nutár, Juraj Sukovský, Ján Šopiak, Martina Tirpáková
Neprítomní:  

6. zasadnutie poslancov OZ konaného
dňa 22. 08. 2023 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Prítomní: Mgr. Jana Bertová, Jozef Ďuďa, Mgr. Tatiana Kmecová, Mgr. Michal Kurej, Peter Manduľák, Daniel Nutár, Juraj Sukovský, Martina Tirpáková
Neprítomní: Ján Šopiak

7. zasadnutie poslancov OZ konaného
dňa 03. 10. 2023 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Prítomní: Mgr. Jana Bertová, Mgr. Tatiana Kmecová, Mgr. Michal Kurej, Peter Manduľák, Daniel Nutár, Juraj Sukovský, Martina Tirpáková
Neprítomní: Jozef Ďuďa, Ján Šopiak

8. zasadnutie poslancov OZ konaného
dňa 06. 11. 2023 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Prítomní: Mgr. Jana Bertová, Jozef Ďuďa, Mgr. Tatiana Kmecová, Peter Manduľák, Daniel Nutár, Juraj Sukovský, Ján Šopiak, Martina Tirpáková
Neprítomní: Mgr. Michal Kurej