Poslanci OZ

Juraj Sukovský
zástupca starostu,
člen rady OZ
Mgr. Jana Bertová
členka rady OZ
Mgr. Tatiana Kmecová
členka rady OZ
Ján Šopiak
poslanec OZ
Mgr. Michal Kurej
poslanec OZ
Daniel Nutár
poslanec OZ
Peter Manduľák
poslanec OZ
Martina Tirpáková
poslankyňa OZ
Jozef Ďuďa
poslanec OZ
   
  JUDr. Richard Eliáš
hlavný kontrolór obce