Poslanci OZ

     
Juraj Sukovský
Zástupca starostu,
člen rady OZ
Mgr. Jana Bertová
členka rady OZ
Ing. Mária Onderková
člen rady OZ
Mgr. Michal Kurej
poslanec OZ
Mgr. Tatiana Kmecová
poslankyňa OZ
Ing. Jaroslav Kokinda
poslanec OZ
Martina Tirpáková
poslankyňa OZ
Jozef Halas
poslanec OZ
Jozef Krištan
poslanec OZ