Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo č. 7/4/2022

Dátum zverejnenia: 14.apríl 2022

Dátum uzavretia: 14.apríl 2022

Číslo zmluvy/dodatku: 7/4/2022

Suma: 164 167,02

Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov nad Topľou

IČO: 36486485

Adresa: B. Nemcovej 1143, 093 01 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: