Hasiči – DHZ Soľ

 

Dobrovoľný hasičský zbor v obci Soľ pôsobí od roku 1921. Od tohto roku, až dodnes sa vymenilo niekoľko generácii hasičov, ktorí v našej obci dbajú o ochranu životov a majetku našich občanov.

Náš  zbor pomáhal ľuďom aj pri iných udalostiach napr.: čistenie parkovísk, studní,poskytol im vodu pri obdobiach sucha a pod.

V súčasnosti má DHZ v Soli 62 členov. Z toho 16 členov, ktorí absolvovali základnú prípravu hasičských jednotiek, 3 osoby absolvovali školenie strojníkov so zameraním na hasičskú techniku, 1 osoba absolvovala špecializované školenie veliteľa obecných hasičských zborov.

V súčasnej dobe boli našim členom zakúpené pracovné odevy, ôsmich členov hasičskej jednotky sme vystrojili kompletným zásahovým odevom, ktorí  môžu hasiť požiare v externom prostredí.

Činnosť DHZ Soľ v poslednom období :

Rok 2009
V septembri a októbri  6x zásah pri požiari trávy , 4x cvičenie jednotky.

Rok 2010
Povodne 10.5. až 17.5. 2010, povodne 2.6. až 5.6. 2010 a povodne 29.7.2010.

Rok 2011
Požiar rodinného domu 5.5.2011
Požiar suchej trávy – 6x
Cvičenie – 26x

Rok 2012
Technické zásahy – 3x
Cvičenia  – 6x

Rok 2013
Požiar suchej trávy 7.9.2013 a 9.9.2013
Prietrž v Soli časť kuriny

Náš  zbor pomáhal ľuďom aj pri iných udalostiach napr.: čistenie parkovísk, studní, poskytol im vodu pri obdobiach sucha, …

V súčasnosti má DHZ v Soli 62 členov. Z toho 16 členov, ktorí absolvovali základnú prípravu hasičských jednotiek, 3 osoby absolvovali školenie strojníkov so zameraním na hasičskú techniku, 1 osoba absolvovala špecializované školenie veliteľa obecných hasičských zborov.

V súčasnej dobe našim  členom boli zakúpené  pracovné odevy, ôsmich členov hasičskej jednotky sme vystrojili kompletným zásahovým odevom, ktorí  môžu hasiť požiare v externom prostredí.

 Vybavenie DHZ technickými prostriedkami:

IVECO DAILY
Rok výroby: 2009
Táto technika je najnovšia v DHZ Soľ, je prenajatá od KRHaZZ Prešov. Nájomná zmluva nám končí 31.12.2014 v roku 2015 by toto vozidlo malo prejsť pod majetok obce. Technika je v dobrom stave. Pripravená na prvý výjazd. Auto je vybavené motorovou pílou, elektrocentrálou, plávajúcim motorovým čerpadlom a inými technickými prostriedkami na zdolávanie požiarov a iných technických výjazdov. Je vhodná na výjazd po spevnených plochách v obciach s hydrantovou sieťou.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

TATRA CAS 32 T 815
Rok výroby: 1986
V roku 2015 dostal Dobrovoľný hasičský zbor v Soli repasovanú Tatru CAS 32 T 815 darovacou zmluvou od Slovenskej republiky, zastúpenej Ministerstvom vnútra SR, ktorú veliteľovi DHZ Soľ, Jánovi Šopiakovi ml. odovzdal minister vnútra, JUDr. R. Kalinňák.
DHZ -Tatra-70

V súčasnosti dochádza k rozsiahlej rekonštrukcii budovy novej Požiarnej zbrojnice, ktorú v minulom roku obec Soľ odkúpila od Agrodružstva v Soli. Rekonštrukciu tejto budovy zabezpečujú členovia DHZ Soľ prevažne svojpomocne. Súčasná hasičská technika je garažovaná v týchto rekonštruovaných priestoroch. Pre tieto priestory je potrebné zabezpečiť vykurovanie, aby sa zvýšila akcieschopnosť akcieschopnosť hasičskej techniky v zimnom období. Kapacitou hasičskej zbrojnice sú tri vozidlá.

Zbrojnica-autá