Aktivity v KC

Aktivity v Komunitnom centre podporuje:

            

“Tieto aktivity sa zrealizovali vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskemu fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.”
 
Aktivity v Komunitnom centre v Soli v roku 2022
 
 
 
 
 
 
 

Prostredníctvom týchto príbehov zo života ľudí navštevujúcich komunitné centrum vám chceme predstaviť prácu komunitného centra v posledných mesiacoch roka 2021.

 Už sa viac nechcem vzdať!

„Volám sa Adriana. Som mamičkou dvoch detí, s ktorými som sa cez letné prázdniny zapojila do Letnej školy organizovanej komunitným centrom. Som veľmi rada, že oslovili aj mňa, pretože to pomohlo nielen mojim deťom, ale aj mne. Pracovníčky nás zapájali do skúšania detí a tu som sama videla rezervy, ktoré moje deti majú a na čom musíme spolu zapracovať. Chcem sa s vami podeliť o moju osobnú skúsenosť. Keď som bola mladšia, na strednú školu som chodila pravidelne každý deň. Škola ma bavila, až prišiel deň záverečných skúšok. Dostala som „okno“ a nešla som na skúšky. Prišiel za mnou aj môj majster, nech prídem dokončiť školu. Vzdala som sa a nešla som. Teraz to ľutujem. Určite ma aj účasť na Letnej škole motivovala k tomu, aby som si dokončila školu a vďaka podpore pracovníčok komunitného centra sa už viackrát nevzdala. Preto som sa dala zapísať do zoznamu tých, ktorí si chcú doplniť vzdelanie a od septembra 2022 pôjdu študovať. Verím, že mi to neskôr pomôže, aby som si našla prácu a bola dobrým vzorom pre moje deti,“ hovorí pani Adriana.

  • Komunitné centrum motivuje ľudí k hľadaniu práce a možnosti doplniť si vzdelanie. Pomáha s napísaním a zaslaním žiadostí a životopisov, komunikáciou s pracovnými agentúrami či zamestnávateľmi.

 

Exekučné príkazy mi chodia poštou už len informačne…

Pán Bartolomej je veľmi milý srdečný pán, ktorý celý život pracoval. Neskôr mal zdravotné problémy a stal sa z neho invalidný dôchodca. Nedostával už plat, ale nižší invalidný dôchodok. Keď mu zomrela manželka, ostal sám na výdavky za rodinný dom a na všetky účty. Nestačil splácať všetky výdavky, a tak si zobral pôžičky, ktoré napriek svojej snahe splácať nedokázal. Dôsledkom toho sa jeho príjem znížil o dosť vysoké zrážky z dôchodku. Do komunitného centra prišiel pán Bartolomej s celou kopou úradných dokumentov, ktoré roky dostával od exekútorov a ktorým vôbec nerozumel.

„Nevedel som, čo mám s tou kopou úradných dokumentov robiť. Nerozumel som im. Známi mi poradili, aby som išiel do komunitného centra a tam mi vysvetlia, čo robiť, kde začať v tejto komplikovanej situácii. Som rád, že mi pomohli a že mi bol vyhlásený v mesiaci november 2021 osobný bankrot. Vďaka tomu mi už nesťahujú zrážky z dôchodku. Spadol mi veľký kameň zo srdca,“ hovorí pán Bartolomej.

  • Komunitné centrum poskytuje pomoc každému, kto potrebuje pomôcť, napríklad s vypísaním a zaslaním úradných žiadostí, vypísaním poštových poukazov, s telefonickou komunikáciou s úradnými inštitúciami, s objednávaním liekov či s osobným bankrotom a mnohým iným.

 

Spravíme si rekvalifikačný kurz a nájdeme si lepšiu prácu

„Nevedela som šiť, naučila som sa to a teraz už viem samostatne obsluhovať šijací stroj. Na kurze šitia som si dokázala  opraviť oblečenie aj niečo ušiť, napríklad zásteru. Keď bude treba, rada prídem a naučím aj iné ženy šiť, pretože sa to zíde každému.“ Takto zneli slová Adriany, ktorá je jednou z troch žien z našej obce Soľ, ktoré úspešne ukončili v mesiacoch október/november 2021 dvojmesačný kurz šitia certifikátom na SOŠ Alexandra Dubčeka vo Vranove nad Topľou.

„Som rada, že sa ma pracovníčky komunitného centra opýtali, či by som sa chcela zapísať do kurzu šitia. Mali sme aj stretnutie v komunitnom centre, kde nám pani zo vzdelávacej agentúry všetko vysvetlila. Potom ma pracovníčky komunitného centra prihlásili na kurz a pomohli mi komunikovať s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny vo Vranove n. T., keď bolo niečo treba pred kurzom vybaviť či zariadiť. Následne som spolu ešte s dvoma ženami nastúpila na kurz, kde sa nám všetkým veľmi páčilo. Veľa sme sa tam naučili. Verím, že mi to pomôže v tom, aby som si našla prácu. Som vďačná všetkým, ktorí mi pomohli,“ hovorí pani Adriana.

  • Komunitné centrum pomáha s prihlasovaním na rekvalifikačné kurzy a pokiaľ to situácia dovoľovala, aj v priestoroch komunitného centra sa ženy učili šiť na šijacích strojoch. Výsledkom ich snahy a šikovnosti boli ušité ochranné rúška pre všetkých, ktorí si nemohli dovoliť kúpiť rúška v obchode.

 

Ak by ste potrebovali pomôcť s doplnením si vzdelania, hľadaním práce, úradnými záležitosťami alebo čímkoľvek iným, obráťte sa na nás v pracovné dni na tel. čísle komunitného centra 0905 229 775. Veľmi radi pomôžeme aj vám.

 

Touto cestou sa chceme poďakovať Základnej škole Bernolákova a Základnej škole Sídlisko II. vo Vranove nad Topľou za darovanie školských pomôcok, ktoré dostali deti ako odmenu za ich účasť v Letnej škole organizovanej komunitným centrom.   

 
 
ROK 2021
 
 
 
ROK 2020

Komunitné centrum v čase koronavírusu

Komunitné centrum v čase pandémie realizuje pre dospelých a deti aktivity v malých skupinkách do šesť ľudí vrátane pracovníčok. Cieľom je pôsobiť preventívne, pomôcť získať nové zručnosti, ktoré pomôžu nielen jednotlivcom, ale aj celej komunite.
Aktivity sú o motivácii k správnemu noseniu ochranných rúšok a starostlivosti o ne, udržiavaní odstupu a umývaní rúk. Tiež sú o praktickej pomoci, a to vyrábaní a distribúcii ochranných rúšok pre dospelých a deti. Tie šijú ženy z komunity. Vidíme, že každým dňom a každou desiatkou ušitých rúšok sa zlepšuje ich zručnosť. Vykonávajú užitočnú činnosť nielen pre seba, ale aj pre svoju komunitu. 
Do komunitného centra prichádzajú ľudia, ktoré potrebujú rúška. Ak sú zdraví a majú záujem, za pomoci pracovníčky alebo dobrovoľníčky z komunity učia sa čo najúspornejšie obkresliť šablóny na látku, správne ju vystrihnúť, prežehliť a tie, ktoré majú odvahu aj ušiť si rúško. Veríme, že toto má väčší zmysel, ako keby dostali hotové rúška. Takto zabezpečia pre svoje rodiny ochranné rúška, na ktorých ušití sa sami podieľali. 

V doobedňajších hodinách, okrem kurzu šitia centrum navštevujú aj dospelí, ktorí potrebujú radu, pomoc s úradnými listami, pomoc pri telefonickej komunikácii s úradmi či lekármi. 

 

V komunitnom centre tiež nezabúdame na na prípravu deti na školské vyučovanie. Do centra prichádzajú so školskými učebnicami. Skôr, ako sa začnú učiť, vedia, že ruky si musia umyť a vydezinfikovať. Až potom si začnú robiť domáce úlohy a vypracujú pracovné listy. 

V centre sa snažíme pomôcť ľudom zabezpečiť vhodné, teplé oblečenie pre ich deti, pretože správne oblečenie je dôležitou prevenciou pred ochorením. Aktivity sú zamerané aj na tému “Ako sa starať o svoje zdravie”. Keďže hygiena je rovnako dôležitá ako každá iná prevencia, rozdávame mydlá a informačné letáky s informáciami, ako sa chrániť pred chrípkou a prechladnutím. 

A nakoniec, v komunitnom centre platí:

 

Pingpongový turnaj KC Soľ 

Dňa 08. júla 2020 sa pred Komunitným centrom v obci Soľ uskutočnil Pingpongový turnaj.
Cieľom tejto akcie bolo spojiť všetky generácie, upevniť vzťah k športu, deťom a mladým prakticky ukázať, že zabaviť sa dá aj bez mobilu. Turnaja sa zúčastnilo 30 súťažiacich a viac ako 20 divákov. Na prvých troch miestach sa umiestnili:
1. Radoslav M.
2. Miroslav V.
3. Tobiás B.
Tešíme sa, že si zahrali všetci – dievčatá, chlapci, ženy a muži. Niektorí si zahrali pingpong prvý krát v živote a veľmi sa im to páčilo.  Akcia sa zrealizovala vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Sme vďační za podporu starostovi obce Soľ Ing. Jozefovi Bertovi, pracovníkom obecného úradu – Mgr. Gabriele Mruskovej, ktorá ochotne pomohla s tlačou plagátov a diplomov a Jánovi Keblešovi, ktorý nám priviezol lavičky a pingpongový stôl.

Do turnaja sa zapojila aj Apoštolská cirkev, kde pastor pán Anton Goroľ pomáhal ako rozhodca. Pracovníci miestnej občianskej poriadkovej služby pán Jozef Mitáč a Pavol Mitáč pomáhali s organizáciou pingpongového turnaja, zapisovali súťažiacich hráčov, skladali stôl a sieťky.
Touto cestou by sme chceli poďakovať darcom, ktorí nám pingpongový stôl darovali.

Medzinárodný deň žien
Dňa 5. marca 2020 pracovníčky komunitného centra spolu s deťmi obdarovali pri príležitosti Medzinárodného dňa žien ženy, mamičky a babičky z našej obce. Spolu rozdali viac ako 53 kvietkov. Kvety z krepového papiera vyrobili deti spolu s dobrovoľníkmi v komunitnom centre. Nezáležalo na farbe kvietku, každá obdarovaná žena sa veľmi potešila. 

Aktivity pre rodiny
V mesiacoch január a februára sa v komunitnom centre uskutočnili dve väčšie aktivity pre rodiny s deťmi. Cieľom akcií bolo vytvoriť priestor pre všetky vekové kategórie a ukázať im, že sa môžu od seba navzájom učiť. 
Kvíz sa uskutočnil 23. januára v poobedňajších hodinách a zúčastnilo sa ho viac ako 70 osôb rôzneho veku. Potešilo nás, že tejto akcie sa zúčastnili aj starí rodičia so svojimi vnúčatami. Odpovedali na rôzne otázky týkajúce sa obce Soľ, ako napríklad: Ako sa volá starosta obce?, Aký ma titul?, Koľko má obec obyvateľov?, Aké povinnosti má každý obyvateľ obce?, Aké kultúrne podujatia organizuje obec Soľ?, Ako sa volá riaditeľka materskej školy a riaditeľ základnej školy?, Vymenujte aspoň dve farby na separačný odpad a čo k nim patrí? , Koľko je poslancov v obecnom zastupiteľstve?, Vymenujte aspoň dve mená poslancov?. Všetci sa zabavili a pre tých, ktorí nevedeli odpovedať na otázky čo bol čas, kedy sa môžu o našej obci naučiť niečo nové. Počas tejto aktivity nám boli nápomocní terénny sociálny pracovníci. 
Druhou aktivitou bolo Rodinné súťaženie, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. februára 2020. Tejto aktivity sa zúčastnilo viac 58 osôb rôznych vekových kategórií. Rodiny sa zapojili do hier ako fúkanie balónov, skladanie lega, hľadanie správneho páru v pexese, či to, kto najskôr vypije 0,5l vody. Okrem týchto úloh mali účastníci možnosť odpovedať na otázky ako napríklad: Koľko predajní potravín sa nachádza v obci?, Koľko ľudí pracuje v komunitnom centre?, Ako sa volá kultúrna referentka? a mnoho iných zaujímavých otázok, pri ktorých sa mohli nielen zabaviť ale aj sa niečo naučiť. 
Tešíme sa, že jednotlivci ale aj celé rodiny navšetevujú komunitné centrum a zúčastňujú sa aktivít. Sme vďační aj za podporu starostovi obce Ing. Jozefovi Bertovi a pracovníkom obecného úradu.

ROK  2019

Pridaj sa k nám …..
V utorok 11.06.2019 Komunitné centrum uskutočnilo akciu pre deti vo veku od 2 – 12 rokov. Akcia niesla názov: „Pridaj sa k nám!“ Deti boli aj takouto formou omenené za ich snahu, že ich voľný čas po školskom vyučovaní trávia v komunitnom centre, kde si píšu úlohy, učia sa a trávia voľný čas zmysluplnejšie ako hraním sa na mobilnom telefóne. Hneď po školskom vyučovaní ich čakalo 10 dobrovoľníkov, ktorí maľovali na tváre detí rôzne obrázky. V  priebehu dňa namaľovali spolu asi 70 detských tvári. Niektoré deti prišli s rodičmi, iní so starými rodičmi. Niektoré deti sa báli, ale svoj strach prekonali, tí odvážnejší  odchádzali ako spidermani, batmani, piráti, mačky či motýle.Niektoré deti si dali namaľovať aj slovenský znak. Tešíme sa, že každý, či už to bol „batman“ alebo „pirát“ odchádzal
spokojný.
Aj takéto zmysluplné činnosti  môžu komunitné centrá realizovať vďaka podpore: Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Úradu splnomocnenca SR vlády pre rómske komunity, Európskemu sociálnemu fondu a európskemu fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje, vďaka dobrej spolupráci komunitného centra v Soli so starostom obce Soľ, pracovníkmi obecného úradu, Základnou školou Soľ, terénnymi sociálnymi pracovníkmi, Gréckokatolíckym pastoračným centrom, miestnymi potravinami Revaj a vďaka mladým ľuďom, ktorí maľovali a  nezľakli sa takého počtu detí a svoj voľný čas investovali do iných.

Nie je darček ako darček
Obchody sú plné rôznych, pekných darčekov, ktoré vedia potešiť. V komunitnom centre v Soli, ktoré funguje vďaka podpore Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky,
Úradu splnomocnenca SR vlády pre rómske komunity, Európskemu sociálnemu fondu a európskemu fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu
ľudské zdroje, sa rozhodli vyrobiť darčeky, ktoré potešia minimálne dvakrát.
Mydlá či už v darčekovej krabičke alebo mydlová kytica sú v Komunitnom centre v Soli vyrábané ľuďmi zo sociálne slabšieho prostredia. Za ich snahu, učiť sa a vyrobiť niečo pre druhých, dostanú odmenu vo forme potravín. Čím viac výrobkov vyrobia, tým viac potravín pre seba a svoju rodinu môžu zabezpečiť. Pri tejto činnosti si obnovujú i vytvárajú pracovné zručnosti, výdrž a pracovnú disciplínu, ktorá je dôležitá, keď chcú byť dobrými zamestnancami. Vidíme, že nielen výrobky, ale najmä ľudia sa zlepšujú, čím viac výrobkov vyrobia a čím viac dní strávia pri vyrábaní počas tejto individuálnej intervencií, ktorá je komunitnou rehabilitáciou. Aj vďaka tejto činnosti sa z nich stávajú lepšie pripravení uchádzači o zamestnanie, ktorým veríme, že sa podarí prácu nielen nájsť, ale vďaka posilneným zručnostiam si ju aj udržať. Toto je jeden z dôvodov, prečo sme s touto činnosťou vôbec začali. Sme vďační, že táto myšlienka sa stretáva s podporou, napríklad aj u firmy packpoint.sk, ktorá nám poskytla zľavu na darčekové krabičky. Okrem samotnej výroby komunitné centrum pomáha pri príprave životopisu, príprave na pracovný pohovor.
Ako nadpis hovorí, nie je darček ako darček. Darčekom z komunitného centra potešíte minimálne dvakrát.

         

 

Dopravná výchova 
Aktivita „Dopravná výchova“ bola pripravená pre deti od 5 do 11 rokov. Hravou formou sa na príkladoch vysvetlili základné pravidlá bezpečného správania sa na cestách. Deti sa naučili zopár najhlavnejších dopravných značiek, ktoré sú významné pri prechádzaní cez cestu, či pri bicyklovaní sa na chodníkoch. V závere pracovníčky komunitného centra pripravili pre deti pesničku o správaní sa na ceste, ktorá mala veľký úspech a deti ňou boli nadšené. Táto aktivita sa v budúcnosti zopakuje najmä preto, aby si deti doplnili nové poznatky a zopakovali si už naučené dopravné značky a pravidlá cestnej premávky.

Dorast
V pravidelnej aktivite nazvanej „Dorast“ sa stretávajú deti (mladší dorast od 9 do 12 rokov a starší dorast od 12 do 18 rokov) v utorok a v stredu. Účasť je výborná, prichádza tu približne v čase od 14. 00 hod. pätnásť až dvadsaťštyri detí, ktoré sa v úvode spoznávajú pri  zábavných hrách (ovocný košík, stoličkový tanec, noviny). Pri tejto činnosti sa upevňujú vzťahy v skupine a mládež sa naladí na pripravené témy: „Kto som a čo mám rád“, „Moje sny a moja budúcnosť“, „Šikanovanie“, „Kyberšikanovanie“ a iné. Témy pripravujú a realizujú pracovníčky KC spoločne a tie deti, ktoré sa uvedených aktivít zúčastnili, opakovane  na ne radi prichádzajú.

 Prvá pomoc
Preventívna aktivita „Prvá pomoc“  bola zrealizovaná dvakrát v mesiaci január 2018. Zúčastnili sa jej deti vo veku od 5 do 12 rokov. V spolupráci s asistentkou zo Zdravých komunít sa viac ako 30 detí na modelových situáciách naučili základné postupy poskytovania prvej pomoci. Skúšali si obväzovať rany na ruke a nohe,  pomáhali kamarátovi, ktorého v scénke bolela hlava, vyskúšali si ako zavolať rýchlu zdravotnú službu, čo robiť a ako reagovať pri úrazoch, či zástave dýchania. V závere nechýbala beseda o prvej pomoci, ktorú pripravili pracovníčky KC. Deťom sa aktivita páčila, pri skúšobnom ošetrovaní boli veľmi aktívne a mali k danej téme množstvo otázok.  Aby si deti upevnili to, čo sa naučili, určite sa k tejto téme v budúcnosti vrátime a zopakujeme ju obohatením o nové fiktívne zdravotné komplikácie.

Mamy klub
„Mamy klub“ je pravidelné stretnutie žien – mamičiek, ktoré svoj voľný čas rady trávia spoločne a zmysluplne v našom  komunitnom centre. Niekedy prídu samé, niekedy so svojimi deťmi. Tejto sa aktivity sa zúčastňujú mamičky vo veku od 27 do 53 rokov v pondelok a v stredu, v čase od 13:30 hod.– 15:30 hod. Cieľom týchto stretnutí je naučiť sa niečo nové, urobiť pre seba niečo v oblasti zdravia, pripraviť sa na pracovný pohovor – jednoducho – „zmysluplne stráviť voľný čas“.

V klube majú ženy priestor na tréning pracovných zručností (napr. skladajú lego, ktoré je potrebné zvládnuť poskladať na pracovnom pohovore k pracovnej pozícii operátor výroby)  a iných zručností potrebných k pracovným pohovorom. Učia sa  šiť tašky, ktoré môžu použiť pri nákupoch, či vrecúška pre deti na topánky. Šijú tiež detské vankúše pre deti a vnúčatá, háčkujú koberčeky zo starých látok. Veľmi nás teší, že mamičky, ktoré sa učili háčkovať  na našich prvých mamy kluboch, posúvajú svoje nadobudnuté zručnosti ďalej a pomáhajú s háčkovaním tým mamičkám, ktoré ešte háčkovať  nevedia a s háčkovaním len začínajú. Veľkou obľubou je aj cvičenie zumby, pri ktorej si precvičia celé telo a očistia si myseľ od bežných starostí. Pracovníčky komunitného centra, ktoré „Mamy klub“ pripravujú s radosťou, radi privítajú ďalšie mamičky, ktoré sa chcú niečo nové naučiť a oddýchniť si v spoločnosti iných žien. Vďaka patrí aj dobrovoľníčke z miestnej komunity, ktorá učí ženy šiť.  

Príprava na školské vyučovanie
„Príprava na školské vyučovanie“ je pravidelnou aktivitou pre deti vo veku od 5 do 13 rokov. Prebieha v centre každý deň od 12:00 hod – 13:00 hod. Priemerne na prípravu príde okolo 15 detí.  Hlavným cieľom je pomôcť deťom pripraviť sa na školské vyučovanie, pomôcť im zlepšiť a zdokonaliť sa v tom, v čom majú medzery. Deťom pri učení pomáhajú aj učebné pomôcky, ktoré sú súčasťou kvalitného vybavenia celého komunitného centra. Prípravu na školské vyučovanie zabezpečujú pracovníčky komunitného centra, ktoré školopovinným deťom pomáhajú pri písaní domácich úloh, čítaní, či počítaní. Najmladšie deti, predškoláci, tu majú možnosť zdokonaľovať svoju jemnú motoriku maľovaním, vystrihovaním, lepením obrázkov 
a tak sa pripravovať na vstup do Základnej školy.

Nízkoprahový klub
Nízkoprahový klub“ patrí medzi pravidelné piatkové aktivity. Vždy od 13:00 hod. – 14:00 hod. sa tu stretávajú deti a mládež vo veku od 5 do 17 rokov. V bezpečnom a vymedzenom priestore komunitného centra prežívajú svoj voľný čas pri zaujímavých voľnočasových aktivitách (skladajú puzzle, hrajú karty či iné spoločenské hry, maľujú, hrajú stolný futbal). Účasť na týchto stretnutiach je dostatočná, ale napriek tomu pracovníci KC privítajú všetkých malých, mladších a starších, ktorí o takýto druh aktivity majú záujem.

Karneval
V januári 2018 pracovníčky KC zorganizovali „Karneval“  pre tie deti vo veku od 3 do 17 rokov, ktoré sa zúčastňovali aktivít pripravených v priebehu prvého mesiaca našej činnosti. Karnevalu sa spolu s rodičmi a starými rodičmi zúčastnilo okolo 50 ľudí. Pripravené súťaže – tancovanie na zmenšujúcom sa kúsku papiera, praskanie balónov priviazaných na nohách súperov, čo najrýchlejšie vloženie cukríka priviazaného na motúze do úst bez pomoci rúk, atď., boli veľkou zábavou a sladkou odmenou pre deti rôzneho veku. Dievčatá z nášho tanečného krúžku vystúpili s nacvičenými tančekami na rôzne piesne a zavŕšením karnevalu bola diskotéka pre všetkých zúčastnených.

Beseda s knižným klubom Paľikerav
Čas jarných prázdnin vo februári 2018 sme sa rozhodli využiť na spoločné stretnutie s mládežou zo Soli na „Besede s knižným klubom Paľikerav.“Stretnutie bolo určené mládeži vo veku od 12 do 19 rokov. Zúčastnilo sa ho okolo 25 mladých dievčat a chlapcov.  Túto besedu sme zorganizovali v spolupráci s Knižným klubom Paľikerav (ktoré je súčasťou OZ Ďakujem- Paľikerav). Cieľom tejto aktivity bolo namotivovať mládež k čítaniu kníh. Rómske recenzentky z knižného klubu nám prišli porozprávať o svojej záľube k čítaniu kníh, o činnosti ich knižného klubu. Predstavili nám svoje obľúbené knihy aj svoje videorecenzie, ktoré natáčajú po každom prečítaní kníh. V závere sme si spoločne zahrali zábavne hry ako postrehová hra pre chlapcov, stoličková hra, hra s loptou.  Aktivitu okrem dobrovoľníckej skupiny, realizovali pracovníčky komunitného centra.

 Tvorivé dielne

„Tvorivé dielne“ je pravidelné aktivita, ktorá v komunitnom centre funguje raz do týždňa. Zúčastňujú sa jej deti vo veku od 5 do 14 rokov. Je to obľúbená aktivita ako u dievčat, tak aj u chlapcov, zúčastňuje sa jej v priemere 20 detí. Tematicky je zameraná podľa ročných období  a jednotlivých sviatkov. Deti už pomáhali pri výzdobe okien v zimnom aj v tomto jarnom období, vyrobili pozdravy pre mamičky k MDŽ, namaľovali krásne vajíčka, či jarné kvety. Deti si pri činnosti v tvorivých dielňach zlepšujú jemnú motoriku, predstavivosť a uplatňujú svoju kreativitu. Najradšej pracujú s farbičkami, vodovými farbami a voskovkami.

 Hospodárenie s financiami
Aktivita „Hospodárenie s financiami“ bola určená pre deti vo veku od 9 do 13 rokov. Zúčastnilo sa jej 9 detí. Cieľom bolo spoločne odpovedať na otázky:  „Ako a prečo by sme mali šetriť?“ , „Čo všetko nájdeme na bločku z nákupu?“,  „Prečo je potrebné vedieť sa orientovať v bločku z nákupu“. Zahrali sme sa hru na ktorej sme si ukázali, aké potrebné je nemíňať financie ihneď, ale sporiť si na výdavky, ktoré potrebujem. V tejto hre, deti na začiatku mali určitý obnos „financií“. Každý povedal, ako ho získal. Jeden prácou na fuške, iný za drevo, niekto za krátku brigádu. Následne deti mali možnosť kupovať si lákavé veci ako telefón, tablet, sladkosti, no museli tiež platiť iné výdavky, ako lieky, ubytovanie. Tie deti, ktoré dali prednosť drahšiemu mobilu a sladkostiam, nemali nakoniec dosť „financií“ na zaplatenie ubytovania.  Aktivita bola pripravená zábavnou – hravou formou. Deťom sa páčila a určite si ju ešte zopakujeme. Aktivitu pripravili pracovníčky komunitného centra.

Príprava na prácu
Komunitné centrum ponúka aktivitu „Príprava na prácu“ denne v dopoludňajších hodinách pre tých, ktorí si chcú nájsť prácu a chcú sa dobre pripraviť na pracovný pohovor na Slovensku alebo v zahraničí. Túto aktivitu realizujú pracovníčky centra pripravenými radami a praktickou pomocou. Záujemcovia o prácu si tu zdokonaľujú svoju manuálnu zručnosť skladaním  lega, ktoré je súčasťou pracovných pohovorov najmä na pracovné pozície operátor vo výrobe.  Veríme, že takto sa aspoň trochu posilnia ich zručnosti a taktiež sebadôvera a zvýši sa ich šanca uplatnenia na trhu práce. Do tejto aktivity sa mesačne zapája 8 – 12 ľudí vo veku od 19 do 53 rokov.