Aktivity v KC

Aktivity v Komunitnom centre podporuje:

            Pridaj sa k nám …..

V utorok 11.06.2019 Komunitné centrum uskutočnilo
akciu pre deti
vo veku od 2 – 12 rokov. Akcia niesla názov:
„Pridaj sa k nám!“
Deti boli aj takouto formou odmenené za ich snahu,
že ich voľný čas po školskom vyučovaní trávia
v komunitnom centre,
kde si píšu úlohy, učia sa
a trávia voľný čas zmysluplnejšie ako hraním

sa na mobilnom telefóne. Hneď po školskom vyučovaní
ich čakalo 10
dobrovoľníkov, ktorí maľovali na tváre
detí rôzne obrázky.
 V  priebehu dňa namaľovali
spolu asi 70 detských tvári.
Niektoré deti prišli
s rodičmi, iní so starými rodičmi. Niektoré deti  
sa báli,
ale svoj strach prekonali, tí odvážnejší  
odchádzali ako spidermani,
batmani, piráti, mačky
či motýle.
Niektoré deti si dali namaľovať
aj slovenský znak. Tešíme sa, že každý,

či už to bol „batman“ alebo „pirát“ odchádzal
spokojný.
Aj takéto zmysluplné činnosti  môžu
komunitné centrá realizovať
vďaka podpore:
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
Úradu splnomocnenca SR vlády pre
rómske komunity,
Európskemu sociálnemu
fondu a európskemu fondu regionálneho

rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje,
vďaka dobrej spolupráci komunitného centra v Soli
so starostom
obce Soľ, pracovníkmi obecného úradu,
Základnou školou Soľ,
terénnymi sociálnymi
pracovníkmi,
Gréckokatolíckym pastoračným
centrom, miestnymi
potravinami Revaj a vďaka
mladým ľuďom, ktorí maľovali a  nezľakli sa

takého počtu detí a svoj voľný čas
investovali do iných.

Nie je darček ako darček

Obchody sú plné rôznych, pekných darčekov, ktoré
vedia potešiť. V komunitnom centre v Soli, ktoré funguje
vďaka podpore Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky,
Úradu splnomocnenca SR vlády pre rómske komunity,
Európskemu sociálnemu fondu a európskemu fondu
regionálneho rozvoja v rámci operačného programu
ľudské zdroje, sa rozhodli vyrobiť darčeky, ktoré
potešia minimálne dvakrát.
Mydlá či už v darčekovej
krabičke alebo mydlová kytica sú
v Komunitnom centre v Soli vyrábané ľuďmi zo sociálne
slabšieho prostredia. Za ich snahu, učiť sa a vyrobiť niečo
pre druhých, dostanú odmenu vo forme potravín. Čím viac
výrobkov vyrobia, tým viac potravín pre seba a svoju
rodinu môžu zabezpečiť. Pri tejto činnosti si obnovujú
i vytvárajú pracovné zručnosti, výdrž a pracovnú
disciplínu, ktorá je dôležitá, keď chcú byť dobrými
zamestnancami. Vidíme, že nielen výrobky, ale najmä ľudia
sa zlepšujú, čím viac výrobkov vyrobia
a čím viac dní strávia pri vyrábaní počas tejto
individuálnej intervencií, ktorá je komunitnou
rehabilitáciou. Aj vďaka tejto činnosti sa z nich stávajú
lepšie pripravení uchádzači o zamestnanie,
ktorým veríme, že sa podarí prácu nielen nájsť, ale
vďaka posilneným zručnostiam si ju aj udržať. Toto
je jeden z dôvodov, prečo sme s touto činnosťou vôbec
začali. Sme vďační, že táto myšlienka sa stretáva
s podporou, napríklad aj u firmy packpoint.sk, ktorá
nám poskytla zľavu na darčekové krabičky.
Okrem samotnej výroby komunitné centrum pomáha
pri príprave životopisu, príprave na pracovný pohovor.
Ako nadpis hovorí, nie je darček ako darček. Darčekom
z komunitného centra potešíte minimálne dvakrát.

         

 

 

Dopravná výchova 

Aktivita „Dopravná výchova“ bola pripravená pre deti od 5 do 11 rokov. Hravou formou sa na príkladoch vysvetlili základné pravidlá bezpečného správania sa na cestách. Deti sa naučili zopár najhlavnejších dopravných značiek, ktoré sú významné pri prechádzaní cez cestu, či pri bicyklovaní sa na chodníkoch. V závere pracovníčky komunitného centra pripravili pre deti pesničku o správaní sa na ceste, ktorá mala veľký úspech a deti ňou boli nadšené. Táto aktivita sa v budúcnosti zopakuje najmä preto, aby si deti doplnili nové poznatky a zopakovali si už naučené dopravné značky a pravidlá cestnej premávky.

Dorast

V pravidelnej aktivite nazvanej „Dorast“ sa stretávajú deti (mladší dorast od 9 do 12 rokov a starší dorast od 12 do 18 rokov) v utorok a v stredu. Účasť je výborná, prichádza tu približne v čase od 14. 00 hod. pätnásť až dvadsaťštyri detí, ktoré sa v úvode spoznávajú pri  zábavných hrách (ovocný košík, stoličkový tanec, noviny). Pri tejto činnosti sa upevňujú vzťahy v skupine a mládež sa naladí na pripravené témy: „Kto som a čo mám rád“, „Moje sny a moja budúcnosť“, „Šikanovanie“, „Kyberšikanovanie“ a iné. Témy pripravujú a realizujú pracovníčky KC spoločne a tie deti, ktoré sa uvedených aktivít zúčastnili, opakovane  na ne radi prichádzajú.

 

Prvá pomoc

Preventívna aktivita „Prvá pomoc“  bola zrealizovaná dvakrát v mesiaci január 2018. Zúčastnili sa jej deti vo veku od 5 do 12 rokov. V spolupráci s asistentkou zo Zdravých komunít sa viac ako 30 detí na modelových situáciách naučili základné postupy poskytovania prvej pomoci. Skúšali si obväzovať rany na ruke a nohe,  pomáhali kamarátovi, ktorého v scénke bolela hlava, vyskúšali si ako zavolať rýchlu zdravotnú službu, čo robiť a ako reagovať pri úrazoch, či zástave dýchania. V závere nechýbala beseda o prvej pomoci, ktorú pripravili pracovníčky KC. Deťom sa aktivita páčila, pri skúšobnom ošetrovaní boli veľmi aktívne a mali k danej téme množstvo otázok.  Aby si deti upevnili to, čo sa naučili, určite sa k tejto téme v budúcnosti vrátime a zopakujeme ju obohatením o nové fiktívne zdravotné komplikácie.

Mamy klub

„Mamy klub“ je pravidelné stretnutie žien – mamičiek, ktoré svoj voľný čas rady trávia spoločne a zmysluplne v našom  komunitnom centre. Niekedy prídu samé, niekedy so svojimi deťmi. Tejto sa aktivity sa zúčastňujú mamičky vo veku od 27 do 53 rokov v pondelok a v stredu, v čase od 13:30 hod.– 15:30 hod. Cieľom týchto stretnutí je naučiť sa niečo nové, urobiť pre seba niečo v oblasti zdravia, pripraviť sa na pracovný pohovor – jednoducho – „zmysluplne stráviť voľný čas“.

V klube majú ženy priestor na tréning pracovných zručností (napr. skladajú lego, ktoré je potrebné zvládnuť poskladať na pracovnom pohovore k pracovnej pozícii operátor výroby)  a iných zručností potrebných k pracovným pohovorom. Učia sa  šiť tašky, ktoré môžu použiť pri nákupoch, či vrecúška pre deti na topánky. Šijú tiež detské vankúše pre deti a vnúčatá, háčkujú koberčeky zo starých látok. Veľmi nás teší, že mamičky, ktoré sa učili háčkovať  na našich prvých mamy kluboch, posúvajú svoje nadobudnuté zručnosti ďalej a pomáhajú s háčkovaním tým mamičkám, ktoré ešte háčkovať  nevedia a s háčkovaním len začínajú. Veľkou obľubou je aj cvičenie zumby, pri ktorej si precvičia celé telo a očistia si myseľ od bežných starostí. Pracovníčky komunitného centra, ktoré „Mamy klub“ pripravujú s radosťou, radi privítajú ďalšie mamičky, ktoré sa chcú niečo nové naučiť a oddýchniť si v spoločnosti iných žien. Vďaka patrí aj dobrovoľníčke z miestnej komunity, ktorá učí ženy šiť.  

 

Príprava na školské vyučovanie 

„Príprava na školské vyučovanie“ je pravidelnou aktivitou pre deti vo veku od 5 do 13 rokov. Prebieha v centre každý deň od 12:00 hod – 13:00 hod. Priemerne na prípravu príde okolo 15 detí.  Hlavným cieľom je pomôcť deťom pripraviť sa na školské vyučovanie, pomôcť im zlepšiť a zdokonaliť sa v tom, v čom majú medzery. Deťom pri učení pomáhajú aj učebné pomôcky, ktoré sú súčasťou kvalitného vybavenia celého komunitného centra. Prípravu na školské vyučovanie zabezpečujú pracovníčky komunitného centra, ktoré školopovinným deťom pomáhajú pri písaní domácich úloh, čítaní, či počítaní. Najmladšie deti, predškoláci, tu majú možnosť zdokonaľovať svoju jemnú motoriku maľovaním, vystrihovaním, lepením obrázkov
a tak sa pripravovať na vstup do Základnej školy.

Nízkoprahový klub

Nízkoprahový klub“ patrí medzi pravidelné piatkové aktivity. Vždy od 13:00 hod. – 14:00 hod. sa tu stretávajú deti a mládež vo veku od 5 do 17 rokov. V bezpečnom a vymedzenom priestore komunitného centra prežívajú svoj voľný čas pri zaujímavých voľnočasových aktivitách (skladajú puzzle, hrajú karty či iné spoločenské hry, maľujú, hrajú stolný futbal). Účasť na týchto stretnutiach je dostatočná, ale napriek tomu pracovníci KC privítajú všetkých malých, mladších a starších, ktorí o takýto druh aktivity majú záujem.

Karneval

V januári 2018 pracovníčky KC zorganizovali „Karneval“  pre tie deti vo veku od 3 do 17 rokov, ktoré sa zúčastňovali aktivít pripravených v priebehu prvého mesiaca našej činnosti. Karnevalu sa spolu s rodičmi a starými rodičmi zúčastnilo okolo 50 ľudí. Pripravené súťaže – tancovanie na zmenšujúcom sa kúsku papiera, praskanie balónov priviazaných na nohách súperov, čo najrýchlejšie vloženie cukríka priviazaného na motúze do úst bez pomoci rúk, atď., boli veľkou zábavou a sladkou odmenou pre deti rôzneho veku. Dievčatá z nášho tanečného krúžku vystúpili s nacvičenými tančekami na rôzne piesne a zavŕšením karnevalu bola diskotéka pre všetkých zúčastnených.

Beseda s knižným klubom Paľikerav

Čas jarných prázdnin vo februári 2018 sme sa rozhodli využiť na spoločné stretnutie s mládežou zo Soli na „Besede s knižným klubom Paľikerav.“Stretnutie bolo určené mládeži vo veku od 12 do 19 rokov. Zúčastnilo sa ho okolo 25 mladých dievčat a chlapcov.  Túto besedu sme zorganizovali v spolupráci s Knižným klubom Paľikerav (ktoré je súčasťou OZ Ďakujem- Paľikerav). Cieľom tejto aktivity bolo namotivovať mládež k čítaniu kníh. Rómske recenzentky z knižného klubu nám prišli porozprávať o svojej záľube k čítaniu kníh, o činnosti ich knižného klubu. Predstavili nám svoje obľúbené knihy aj svoje videorecenzie, ktoré natáčajú po každom prečítaní kníh. V závere sme si spoločne zahrali zábavne hry ako postrehová hra pre chlapcov, stoličková hra, hra s loptou.  Aktivitu okrem dobrovoľníckej skupiny, realizovali pracovníčky komunitného centra.

 

Tvorivé dielne

„Tvorivé dielne“ je pravidelné aktivita, ktorá v komunitnom centre funguje raz do týždňa. Zúčastňujú sa jej deti vo veku od 5 do 14 rokov. Je to obľúbená aktivita ako u dievčat, tak aj u chlapcov, zúčastňuje sa jej v priemere 20 detí. Tematicky je zameraná podľa ročných období  a jednotlivých sviatkov. Deti už pomáhali pri výzdobe okien v zimnom aj v tomto jarnom období, vyrobili pozdravy pre mamičky k MDŽ, namaľovali krásne vajíčka, či jarné kvety. Deti si pri činnosti v tvorivých dielňach zlepšujú jemnú motoriku, predstavivosť a uplatňujú svoju kreativitu. Najradšej pracujú s farbičkami, vodovými farbami a voskovkami.

 

Hospodárenie s financiami

Aktivita „Hospodárenie s financiami“ bola určená pre deti vo veku od 9 do 13 rokov. Zúčastnilo sa jej 9 detí. Cieľom bolo spoločne odpovedať na otázky:  „Ako a prečo by sme mali šetriť?“ , „Čo všetko nájdeme na bločku z nákupu?“,  „Prečo je potrebné vedieť sa orientovať v bločku z nákupu“. Zahrali sme sa hru na ktorej sme si ukázali, aké potrebné je nemíňať financie ihneď, ale sporiť si na výdavky, ktoré potrebujem. V tejto hre, deti na začiatku mali určitý obnos „financií“. Každý povedal, ako ho získal. Jeden prácou na fuške, iný za drevo, niekto za krátku brigádu. Následne deti mali možnosť kupovať si lákavé veci ako telefón, tablet, sladkosti, no museli tiež platiť iné výdavky, ako lieky, ubytovanie. Tie deti, ktoré dali prednosť drahšiemu mobilu a sladkostiam, nemali nakoniec dosť „financií“ na zaplatenie ubytovania.  Aktivita bola pripravená zábavnou – hravou formou. Deťom sa páčila a určite si ju ešte zopakujeme. Aktivitu pripravili pracovníčky komunitného centra.

Príprava na prácu

Komunitné centrum ponúka aktivitu „Príprava na prácu“ denne v dopoludňajších hodinách pre tých, ktorí si chcú nájsť prácu a chcú sa dobre pripraviť na pracovný pohovor na Slovensku alebo v zahraničí. Túto aktivitu realizujú pracovníčky centra pripravenými radami a praktickou pomocou. Záujemcovia o prácu si tu zdokonaľujú svoju manuálnu zručnosť skladaním  lega, ktoré je súčasťou pracovných pohovorov najmä na pracovné pozície operátor vo výrobe.  Veríme, že takto sa aspoň trochu posilnia ich zručnosti a taktiež sebadôvera a zvýši sa ich šanca uplatnenia na trhu práce. Do tejto aktivity sa mesačne zapája 8 – 12 ľudí vo veku od 19 do 53 rokov.