MO Matica slovenská

Výročná členská schôdza

           

 

 

Členovia MO Matice Slovenskej na výlete v Tatrách

Spoznávajme svoje okolie – Zámutovské skaly

 

……………………………………………………………..

V uplynulých januárových dňoch sme si kladením venca k pamätnej tabuli pripomenuli 102. výročie založenia miestneho výboru Slovenskej národnej rady v Soli, ktorý vznikol 1. januára 1919. Je to neobyčajná historická udalosť pre našu obec. Bol to dejinný hrdinský skutok tej doby. Odvážlivci pod vedením národovca Jána Demka založili jeden z prvých miestnych výborov SNR na území východného Slovenska a tým sa rozlúčili s vtedajším Uhorskom. K tomu sa viaže aj prvé oslobodenie obce Soľ 4. stotinou 1. práporu 1. Pluku Slovenskej slobody, ktorá vstúpila na územie Soli 19. januára 1919. Je treba to neustále pripomínať aj našej mladšej generácii, aby si vážila dejiny našej hornozemplínskej obce, nech sa tieto udalosti vryjú do historickej pamäti, a nech sme hrdí na tých, ktorí pre našu slovenskú vlasť a obec Soľ toľko vykonali. Je škoda, že pre zlú pandemickú situáciu, pri kladení vencov k založeniu Slovenskej národnej rady v Soli sa mohla zúčastniť iba malá skupinka matičiarov a zástupcov obce pod vedením starostu Ing.  Jozefa Bertu.

Zároveň sme si uctili aj pamiatku 76. výročia oslobodenia obce sovietskou armádou, ktorá Soľ oslobodila 18. januára 1945. O oslobodení píše vtedajší kňaz: „V noci z 18. na 19. januára o 3 hodine prešlo posledné nemecké auto cez Soľ a vyhodili za sebou most pri mlyne. 19. januára 1945 ráno bolo úplne ticho. Ľudia – muži, povychádzali z úkrytov a tešili sa, že zostali doma nažive. Keď sa zjavili prvé ruské vojenské hliadky, zvony vyzváňali, ľudia sa zbiehali”. Poučme sa z týchto dejinných udalostí, ako naši predkovia bojovali za národnú slobodu a pokojný život v mieri.