Zápisnice OZ rok 2021 – 2025

ROK 2021

19. zasadnutie 13.01.2021 stiahnuť
20. zasadnutie 25.02.2021 stiahnuť
21. zasadnutie 30.04.2021 stiahnuť
22. zasadnutie 25.06.2021 stiahnuť
23. zasadnutie 20.08.2021 stiahnuť
24. zasadnutie 22.09.2021 stiahnuť
25. zasadnutie 08.11.2021 stiahnuť
26. zasadnutie 24.11.2021 stiahnuť
27. zasadnutie 15.12.2021 stiahnuť
28. zasadnutie 29.12.2021 stiahnuť

2022

29. zasadnutie 23.02.2022 stiahnuť
30. zasadnutie 04.04.2022 stiahnuť
31. zasadnutie 28.04.2022 stiahnuť
32. zasadnutie 22.06.2022 stiahnuť
33. zasadnutie 28.09.2022 Stiahnuť
34. zasadnutie 14.10.2022 stiahnuť
Ustanovujúce zasadnutie 23.11.2022 stiahnuť
1. zasadnutie 14.12.2022 stiahnuť

2023

2. zasadnutie 08.02.2023 stiahnuť
3. zasadnutie 12.04.2023 stiahnuť
4. zasadnutie 07.06.2023 stiahnuť
5. zasadnutie 28.06.2023 stiahnuť
6. zasadnutie 22.08.2023 stiahnuť
7. zasadnutie 03.10.2023 stiahnuť
8. zasadnutie 06.11.2023 stiahnuť
9. zasadnutie 13.12.2023 stiahnuť
10. zasadnutie 28.12.2023 stiahnuť
     

 2024

11. zasadnutie 21.02.2024 stiahnuť
12. zasadnutie 10.04.2024 stiahnuť