Názov a predmet zmluvy: Zmluva na výkon stavebného dozoru č. 01/07/2022

Dátum zverejnenia: 04.júl 2022

Dátum uzavretia: 04.júl 2022

Číslo zmluvy/dodatku: 01/07/2022

Suma: 2 250,00

Dodávateľ: TDOZ s.r.o.

IČO: 50911791

Adresa: Námestie Slobody 4, 066 01 Humenné

Stiahnuť: