Aktuálne novinky

Smútočné oznámenie

Vážení občania,        ...

Letné sezónne spoje na území PSK

Vážení občania,  Prešovský samosprávny kraj (PSK) – Odbor dopravy v spolupráci so spoločnosťou ZSSK, KOCR Severovýchod Slovenska, mestom Stará Ľubovňa a obcou Lesnica d ...

Zľavy pre cestujúcich prímestskou autobusovou dopravou

Vážení občania,  Košický a Prešovský samosprávny kraj pripravili pre cestujúcich prímestskou autobusovou dopravou novú podobu zliav a výhod. Okrem základného cestovného bude po za ...

Komerčné Ag testovanie

Vážení občania,  k 25. 6. 2021 nemocnica Svet zdravia Vranov n. T. ukončila poskytovanie bezplatného AG testovania pre verejnosť. Nateraz sa nepredpokladá obnovenie AG MOM v režime, ako ...

Opatrenia platné od 10. júna 2021

Vážení občania! Vláda SR prijala uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 123 z 28. februára 2021 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5. ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o ...

Týždenný prírastok prípadov COVID-19 v okrese Vranov n. T. od 07. 06. – 13. 06. 2021

Vážení občania,  prinášame Vám týždenný prírastok prípadov ochorenia COVID-19 v okrese Vranov n. T. od 07. 06. 2021 – 13. 06. 2021.         ...

Kompostéry na bioodpad

Vážení občania,  obecný úrad Vám ponúka na predaj kompostéry na bioodpad o objeme 400l resp. 900l. Občan si môže zakúpiť kompostér s 50% zľavou.  objem kompostéra 400 l R ...

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Vážení občania! Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove n. T. v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Udialo sa
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie