Aktuálne novinky

Rozlúčka s predškolákmi

Piatok 21.06.2019 bol v MŠ významný deň hlavne pre predškolákov, ktorí sa zmenili na šmolkov a lúčili sa so škôlkou a so svojimi kamarátmi. Vystúpili s krátkym programom, v ktorom sa ro ...

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

Vážení občania, obec Soľ vám predkladá “Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018”. Viac na: Záverečný účet SOĽ 2018   ...

Všeobecne záväzné nariadenie č. 43/2019

Vážení občania, obec Soľ Vám predkladá  VZN č. 43/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Soľ. VZN 432019   ...

Individuálna výročná správa obce Soľ za rok 2018

Vážení občania, obec Soľ vám predkladá “Individuálnu výročnú správu obce Soľ za rok  2018”. Viac na: Individuálna VS 2018   ...

Všeobecne záväzné nariadenie č. 44/2019

Vážení občania, obec Soľ Vám predkladá VZN č. 44/2019 ktorým sa mení VZN č. 35/2017 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov. VZN 44 – 2019 ...

Charitatívny projekt “Na bicykli deťom pre život”

Dňa 17. júna 2019 prechádzal cez obec Soľ cyklistický pelotón na podporu jubilejného 10. ročníka  charitatívnej cyklotour  „Na bicykli deťom 2019“. Občianske združenie Deťo ...

Pridaj sa k nám…

Aktivity v Komunitnom centre podporuje:   V utorok 11.06.2019 Komunitné centrum uskutočnilo akciu pre deti vo veku od 2 – 12 rokov. Akcia niesla názov: „Pridaj sa k nám!“ Deti boli ...

Návšteva splnomocnenca vlády SR v KC v Soli

Vážení občania,  dňa 31.05.2019 navštívil Komunitné centrum v Soli splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz, ktorého privítal starosta obce Ing. Jozef Berta. Návštevy ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Udialo sa
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie