Aktuálne novinky

Súťaž PSK “Zbieraj zelené kilo ...

Vážení občania,  v rámci podpory cestovania prímestskou autobusovou dopravou Prešovský samosprávny kraj pripravil súťaž pre cestujúcich o hodnotné vecné ceny.  Súťaž trvá ...

Pietna spomienka k 76. výročiu SNP

“Šli muži, ženy s dlaňou v dlani, šli chlapci s puškami ovešaní. A mnohí, Bože, takí mladí! Nemali ani osemnásť… Za 76 rokov, čas všetko pozastieral. Zarástli dávno parti ...

Natur-pack, a.s. – nakladanie s odpadom

O spoločnosti OZV Naturpack Spoločnosť NATUR-PACK, a. s., je Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly s autorizáciou udelenou podľa § 89 ods. 1 písm. b), ktorá zabezpečuje pre výrobcov ...

SODB 2021

Obecný úrad v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky absolvoval štvrtý mesiac elektronického sčítania domov a bytov. Máme sčítaných 150 domov a pokračujeme ďalej.  ...

Žiadosť o vyplnenie dotazníka

Vážení občania, prosíme Vás o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy v Prešovskom ...

Triedime odpad

Vážení občania, Obec Soľ, na základe zistenia o tom, že sa v obci vytvárajú nelegálne skládky biologicky rozložiteľného odpadu (orezané konáre stromov, lístie, pokosená tr ...

SMS služba a e-mail služba zdarma pre občanov.

Vážení občania, služba SMS a e-mail rozhlas je novou službou, ktorú ponúkame všetkým občanom. Ide o nový, efektívny a výhodný spôsob komunikácie obce s obyvateľmi pomocou krátkych t ...

Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2019 – informácia

Vážení občania,  informáciu ohľadom úrovne vytriedenia odpadov v roku 2019 si možete pozrieť TU : Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Udialo sa
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie