Aktuálne novinky

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ...

PROJEKT – Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania Názov a sídlo prijímateľa: Základná škola Soľ 53, Soľ 53, 09435 Soľ Názov projektu: Zvýšenie inkluzívnosti vzdeláva ...

SMS služba a e-mail služba zdarma pre občanov.

Vážení občania, služba SMS a e-mail rozhlas je novou službou, ktorú ponúkame všetkým občanom. Ide o nový, efektívny a výhodný spôsob komunikácie obce s obyvateľmi pomocou krátkych t ...

Verejná vyhláška – Obec Soľ L1a, L1b – smer Rudlov – preložka VN vedenia

Vážení občania.  Obec Soľ ako stavebný úrad príslušný podľa § 33 a 117 zák. č. 50/76 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebn ...

Odpočet elektriny

Vážení občania,  Východoslovenská distribučná oznamuje, že v dňoch 12. – 14. januára 2021 (utorok, streda, štvrtok) sa uskutoční odpočet elektriny. Prosíme o sprístupnenie ...

Zrušenie zberu NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Vážení občania,  spoločnosť Fúra s. r. o. oznamuje, že zber nebezpečného odpadu a jedlých olejov a tukov sa dňa 14. 01. 2021 neuskutoční. Ďakujeme za pochopenie. ...

Výberové konanie – Komunitné centrum Soľ

Vážení občania,  poskytovateľ  sociálnej služby v komunitnom centre, Obec Soľ, Soľ 161, 094 35  Soľ vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na jedno pracovné ...

SODB 2021

Obecný úrad v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky absolvoval sčítanie domov a bytov.   K 11. 01. 2021 máme sčítaných všetkých  525 domov a bytov.  ...

Úprava úradných hodín na obecnom úrade

Vážení občania,  z dôvodu šírenia respiračného ochorenia COVID-19 dochádza k úprave úradných hodín pre verejnosť.  ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie