Aktuálne novinky

Zmena pracovnej doby

Vážení občania,  oznamujeme Vám, že z dôvodu extrémnych horúčav dochádza k zmene pracovnej doby.  ...

Kniha je pre každého

Vážení občania.  V roku 2023 sa Obecná knižnica znovu uchádzala o finančnú podporu z Fondu na podporu umenia v podprograme Akvizícia knižníc na nákup nových kníh, a to projektom &# ...

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021-2025

Vážení občania! Obstarávateľ – Prešovský samosprávny kraj predkladá strategický dokument   “Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021 – 2025& ...

Oznámenie o strategickom dokumente “Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť”

Vážení občania! Obstarávateľ – Prešovský samosprávny kraj predkladá strategický dokument   “Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť”   viac na: Smart PSK  ...

Upozornenie na okliesnenie a odstránenie stromov v ochrannom pásme

Vážení občania.  PIKOLO s. r. o., ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike ...

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023

Vážení občania! Obec je povinná zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie p ...

Vytriedenie komunálnych odpadov za rok 2023

Vážení občania! Podľa zákona 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákono ...

Seniori, zbystrite pozornosť

Vážení seniori. Zbystrite pozornosť, ak Vás ktokoľvek telefonicky žiada o peniaze!!! ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Udialo sa
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie