Aktuálne novinky

Reklamné predmety s obecným erbom

Vážení občania, opäť k Vám prichádzame s novinkou. Určite ste sa niekedy ocitli v situácii, keď ste chceli rodine, známym, kamarátom podarovať niečo, čo by im pripomína ...

Núdzový stav na Slovensku sa predĺži o ďalších 45 dní

Vážení občania! Vláda SR schválila návrh na zmenu času trvania núdzového stavu o ďalších 45 dní. ZAKAZUJE – s účinnosťou od 15. novembra 2020 v rámci vyhláseného núdzového ...

Testovanie v našej obci na COVID-19

Vážení občania, v našej obci sa počas víkendu uskutočnilo celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19. V rámci testovania obyvateľov sme počas víkendových dní otestovali celkom 3007 ob ...

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Vážení občania! Obec Soľ ako príslušný stavebný úrad podľa § 33 a § 117 zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov (ďalej len stavebný úra ...

Obnovenie úradných hodín na úrade práce

Vážení občania,  úradné hodiny Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sa od 10. novembra 2020  o b n o v u j ú.  Od uvedeného dátumu fungujú v štandardnom režime. Obnovuj ...

Výsledky II. kola testovania v našej obci

Vážení občania, v dňoch 07. novembra 2020 a 08. novembra 2020 sa v našej obci uskutočnilo II. kolo testovania obyvateľov na COVID-19. Pre úspešný priebeh testovania bola potrebná spoluprá ...

Zákaz vychádzania platný od 24. 10. 2020

Vážení občania,  na území celej SR platí od soboty  24. 10 2020 do nedele 01. 11. 2020 zákaz vychádzania.  Výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska bez testu: v čase od ...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva – aktualizácia k 15. 10. 2020

Vážení občania,  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou SR a v súlade so závermi z rokovani ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Udialo sa
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie