Aktuálne novinky

VZN č. 52/2021

Vážení občania,  predkladáme Vám VZN č. 52/2021 ktorým sa mení VZN č. 43/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soľ. ...

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Vážení občania,  v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o vo ...

Návšteva splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity v našej obci

Dňa 16. septembra 2021 navštívila našu obec Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity. Do svojho pracovného programu návštevu našej obce zaradila preto, lebo patríme m ...

Týždenný prírastok prípadov COVID-19 v okrese Vranov n. T. od 13. 09. – 19. 09. 2021

Vážení občania,  prinášame Vám týždenný prírastok prípadov ochorenia COVID-19 v okrese Vranov n. T. od 13. 09. 2021 – 19. 09. 2021.         ...

Opatrenia platné od 8. septembra 2021

Vážení občania! Vláda SR prijala uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 123 z 28. februára 2021 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5. ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o ...

Kompostéry na bioodpad

Vážení občania,  obecný úrad Vám ponúka na predaj kompostéry na bioodpad o objeme 400l resp. 900l. Občan si môže zakúpiť kompostér s 50% zľavou.  objem kompostéra 400 l R ...

77. výročie SNP

“Šli muži, ženy s dlaňou v dlani, šli chlapci s puškami ovešaní. A mnohí, Bože, takí mladí! Nemali ani osemnásť… Za 76 rokov, čas všetko pozastieral. Zarástli dávno parti ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Udialo sa
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie