Aktuálne novinky

Zákaz vychádzania platný od 24. 10. 2 ...

Vážení občania,  na území celej SR platí od soboty  24. 10 2020 do nedele 01. 11. 2020 zákaz vychádzania.  Výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska bez testu: v čase od ...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva – aktualizácia k 15. 10. 2020

Vážení občania,  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou SR a v súlade so závermi z rokovani ...

Africký mor ošípaných

Vážení občania,  v nadväznosti na stúpajúce šírenie sa ochorenia afrického moru ošípaných a zaznamenané pozitívne nálezy AMO u diviakov v okrese Vranov n. T. je povinná registrá ...

Informácia o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Vážení občania,  ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) ukladajú ...

SODB 2021

Obecný úrad v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky absolvoval štvrtý mesiac elektronického sčítania domov a bytov. Máme sčítaných 198 bytov a pokračujeme ďalej.  ...

Výstava “Plody zeme”

Vážení občania! Jeseň je ako čiara, čo pretína zimu a leto. Je to nevysloviteľná krása so všetkým bohatstvom čo dobrý hospodár vypestoval aj s paletou pestrých farieb. Obecný úrad s ...

Vyhlásenie núdzového stavu od 1. októbra 2020

Vážení občania! Vláda Slovenskej republiky vyhlásila od 1. októbra 2020  N Ú DZ O V Ý    S T A V na obdobie 45 dní.  Viac na: Uznesenie vlády číslo 587 – vyhlás ...

Vitaj jeseň …

Vážení občania,  z krásneho a teplého leta sa časom vytvorí chladnejšie, ale zato farebnejšie a pestrejšie obdobie – jeseň. S príchodom tohto krásneho obdobia farieb sa zmení cel ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Udialo sa
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie