Aktuálne novinky

Zápis detí do Materskej školy

Vážení občania, dňa 20. mája 2019 v čase od 9.00 hod. do 16.00 hod. v budove materskej školy sa uskutoční zápis detí na školský rok 2019/2020. Viac na : Zápis detí do MŠ Soľ na škol ...

Dovolenka – MUDr. Popaďák

Vážení občania,  pán MUDr. Popaďák oznamuje svojim pacientom, že v dňoch od 15. mája do 17. mája 2019  t. j.  streda – piatok, nebude ordinovať z dôvodu čerpania dov ...

Voľby do Európskeho parlamentu

OZNÁMENIE E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je: ocu.sol@slova ...

Beseda s Jozefom Banášom – pozvánka

Vážení občania,  pozývame vás na besedu s Jozefom Banášom pri príležitosti 100. výročia úmrtia generála M. R. Štefánika “Najväčšieho Slováka” dňa 30. mája 2019 o ...

Pozvánka na zápas FK SOĽ

Vážení občania,  Futbalový klub SOĽ vás pozýva na majstrovský futbalový zápas v nedeľu 19.05.2019 o 17.00 hodine  – DOSPELÍ FK SOĽ – ŠK ZÁHRADNÉ   v sobotu ...

Stavanie “mája”

Vážení občania, aj v tomto roku našu obec opäť zdobí máj. A tak to má byť – aj v tomto uponáhľanom a nežičlivom čase je potrebné upevňovať životné istoty aj vzájomným stretáv ...

Výberové konanie

Vážení občania! Obec Soľ v zastúpení starostom, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých z ...

Vyhlásenie súťaže “Logo obecnej knižnice”

Vážení občania,  Obecná knižnica v Soli vyhlasuje súťaž “Logo obecnej knižnice”.  Viac na : Súťaž logo knižnice ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Udialo sa
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie