Aktuálne novinky

Očkovanie v našej obci

Vážení občania,  dňa 27. januára 2022 (štvrtok) sa v našej obci uskutoční očkovanie proti COVID-19 vakcínou PFIZER.   ...

Týždenný prírastok prípadov COVID-19 v okrese Vranov n. T. od 20. 12. – 26. 12. 2021

Vážení občania,  prinášame Vám týždenný prírastok prípadov ochorenia COVID-19 v okrese Vranov n. T. od 10. 01. 2022 – 16. 01. 2022.         ...

Výzva na vykonanie výrubu stromov

Vážení občania! Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s., ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnen ...

Zálohovanie plastových fliaš od 1. januára 2022

Vážení občania,  od 1. januára 2022 začína fungovať zálohovanie fliaš.  Viac na: ...

Oznámenie o zasielaní sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom

Vážení občania,  nájomca je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území. Viac na: Oznámenie o zasielaní sumárnych ...

Prevádzkový čas zberného dvora

Vážení občania! Predkladáme Vám aktualizovaný prevádzkový čas zberného dvora.    ...

Kompostéry na bioodpad

Vážení občania,  obecný úrad Vám ponúka na predaj kompostéry na bioodpad o objeme 400l resp. 900l. Občan si môže zakúpiť kompostér s 50% zľavou.  objem kompostéra 400 l R ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Udialo sa
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie