Aktuálne novinky

Výluka na traťovom úseku Vranov n. T. ...

Vážení občania, Železničná spoločnosť Slovensko,  národný dopravca vám oznamuje v dňoch 25. – 27. septembra 2019 (streda – piatok) výluku na traťovom úseku Čierne nad ...

Pozvánka na zápas FK SOĽ

Vážení občania,  Futbalový klub SOĽ vás pozýva na majstrovský futbalový zápas v nedeľu 22. 09. 2019 o 15.00 hodine  – DOSPELÍ  FK SOĽ – FK SVIT v sobotu 21. 09 ...

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania

Vážení občania! Obec Soľ ako stavebný úrad príslušný podľa § 3 zák. č. 120/1960 Zb. o pozemných komunikáciách, v znení neskorších predpisov, v súlade s § 61, odst. 4 stav. z ...

Postavy z balíkov slamy

Vážení občania, dožinky predstavujú slávnostné ukončenie žatvy, koniec leta a odovzdávanie žatevného venca ako symbol novej úrody. Dožinkový veniec uvitý v posledný deň žatevných ...

Oslavy 75. výročia SNP

“Šli muži, ženy s dlaňou v dlani, šli chlapci s puškami ovešaní. A mnohí, Bože, takí mladí! Nemali ani osemnásť… Za 75 rokov, čas všetko pozastieral. Zarástli dávno parti ...

Detská letná olympiáda

Vážení občania,  dňa 14. augusta 2019 zorganizoval Obecný úrad v Soli prvý ročník Detskej letnej olympiády. Každá olympiáda je znakom vytrvalosti, odvahy, šikovnosti,ale aj úsilia ...

Zneškodňovanie odpadových vôd akumulovaných v žumpách – informácia

Vážení občania,  okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie informuje o povinnosti zabezpečiť zneškodňovanie kumulovaných odpadových vôd v žumpe. V ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Udialo sa
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie