Aktuálne novinky

Verejná vyhláška – Rekonštrukc ...

Obec Zámutov ako navrhovateľ podala dňa 19. 02. 2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: “Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov” – (2. eta ...

Pandémia vírusu COVID-19 ešte neskončila…

Vážení občania, Hranice Slovenskej republiky sa od stredy 10. júna  otvorili prichádzajúcim z krajín, ktoré konzílium považuje z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie sa bezpečn ...

Žiadosť o vyplnenie dotazníka

Vážení občania, prosíme Vás o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy v Prešovskom ...

Vyhodnotenie čitateľskej súťaže

     V súvislosti s opatreniami, ktoré napomáhali v boji s pandémiou, sme boli viac doma a mali čas aj na dobrú knihu.  Obecná knižnica v  ...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva – aktualizácia k 10. 06. 2020

Vážení občania,  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou SR a v súlade so závermi z rokovani ...

Triedime odpad

Vážení občania, Obec Soľ, na základe zistenia o tom, že sa v obci vytvárajú nelegálne skládky biologicky rozložiteľného odpadu (orezané konáre stromov, lístie, pokosená tr ...

SMS služba a e-mail služba zdarma pre občanov.

Vážení občania, služba SMS a e-mail rozhlas je novou službou, ktorú ponúkame všetkým občanom. Ide o nový, efektívny a výhodný spôsob komunikácie obce s obyvateľmi pomocou krátkych t ...

Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2019 – informácia

Vážení občania,  informáciu ohľadom úrovne vytriedenia odpadov v roku 2019 si možete pozrieť TU : Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Udialo sa
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie