Aktuálne novinky

Svet kníh vo vitríne ….

Obdobie protipandemických opatrení, ale aj moderná doba a záujem o technické výdobytky  spôsobili čoraz menší záujem o knihy, literatúru a čítanie. Je dôležité, aby nielen dospel ...

Návrh Prevádzkového poriadku zberného dvora

Vážení občania,  predkladáme Vám návrh Prevádzkového poriadku zberného dvora.  Viac na: PP Zberný dvor Soľ výveska ...

Výluka vlakov na trati Prešov – Humenné

Vážení občania,  Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Vás informuje o výluke železničnej dopravy v jednotlivých úsekoch trate Prešov – Humenné.  Viac na: ...

Vyhodnotenie súťaže Maľuj srdcom…

Maľuj srdcom… tak znel názov výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásil obecný úrad. Súťaž trvala v termíne od 21. mája do 31. mája a zapojiť sa so svojimi výtvarnými prácami ...

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 62 ods. 6 zákona 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste. Viac na: Oznámenie o voľnom prac. mie ...

Týždenný prírastok prípadov COVID-19 v okrese Vranov n. T. od 24. 05. – 30. 05. 2021

Vážení občania,  prinášame Vám týždenný prírastok prípadov ochorenia COVID-19 v okrese Vranov n. T. od 24. 05. 2021 – 30. 05. 2021.         ...

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021

Vážení občania,  predkladáme Vám návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021.  Viac na: Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. ...

Návrh Záverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

Vážení občania,  predkladáme Vám návrh Záverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2020.  Viac na: Návrh Záverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie za ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Udialo sa
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie