Aktuálne novinky

Putovná knižnica v našej Obecnej kni ...

Vážení občania,  Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou  poskytla Obecnej knižnici v Soli tzv. putovnú knižnicu. Ide o súbor 88 kníh z vranovskej knižnice, kto ...

Voľby do NR SR dňa 29. 02. 2020

Vážení občania,  Informácie pre voliča – Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa  zdržiava mimo jej územia Volič, ...

Návrh VZN č. 45/2019

Vážení občania, obec Soľ Vám predkladá  návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 45/2019 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečistenia ovzdušia a o poplatkoch za znečis ...

Burza kníh v obecnej knižnici

  Burza kníh aj v novembri      V mesiaci október 2019 prebiehala v obecnej knižnici “Burza kníh”. Pre zvýšený záujem bude burza predĺžená aj na novembe ...

Stretnutie so seniormi

Každoročne, keď príroda naberá krásu jesene, sa stretávame a prejavujeme svoju pozornosť a úctu tým skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkým ...

Matica slovenská – pamätná tabuľa

Vážení občania, dňa 27. októbra 2019 bola v našej obci odhalená pamätná tabuľa venovaná 100. výročiu založenia miestneho výboru Slovenskej národnej rady v Soli a oslobodenia obce 4. s ...

Verejná vyhláška – výstavba infraštruktúry

Vážení občania! Obec Hlinné ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 v spojení s § 119 odst. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších pred ...

Projekt “Poďte si čítať”

Vážení občania,  Obecná knižnica v Soli sa tohto roku uchádzala o finančnú podporu z Fondu na podporu umenia s projektom s názvom “Poďte si čítať” v programe Akvizícia ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Udialo sa
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie