Aktuálne novinky

Vitamíny vo forme ovocia aj pre našu ...

Zdravie vo veľkej miere závisí od našej výživy. Tá môže byť primeraná, nedostatočná alebo nadbytočná. Ak organizmus nedostáva dostatok životne dôležitých živín, vitamínov, ...

Projekty z ÚPSVaR Vranov n. T.

Od 1. mája 2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove n. T., oddelenie poradenstva a vzdelávania realizuje projekty s názvom “Pomáhame odídencom – poradenstvo” a & ...

Majstrovský futbalový zápas

Vážení občania! Futbalový klub Soľ Vás pozýva na majstrovský futbalový zápas.    ...

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže na výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o prenájme voľných nebytových priestorov vo vlastníctve obce Soľ vyhlásene ...

Dom ľudových tradícií Zámutov

Malé, no útulné súkromné múzeum tradičnej ľudovej kultúry, kde sa pri prehliadke presuniete späť o minimálne 100 rokov a nazriete do života našich predkov.  Múzeum ponúka bohatú ...

Aj v našej obci sme postavili “máj”

Mesiac máj je tu, je symbolom lásky, zrodu nového života. „Stavanie mája“ sa v našej obci stalo už tradíciou. Každý rok sme náš „MÁJ“ stavali 30. apríla, tohto roku to však ...

Verejná vyhláška ustanovujúca zhromaždenie účastníkov JPÚ

Vážení občania! Okresný úrad Vranov n. T., pozemkový a lesný odbor, Nám. slobody 5, Vranov n. T., ako príslušný správny orgán (ďalej len “správny orgán”) podľa § 5 ods. ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Udialo sa
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie
Novinky zo športu