Aktuálne novinky

Pozvánka na zasadnutie OZ

Vážení občania! Dňa 21. februára 2020 (piatok) o 17.00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva Viac na: Pozvanka OZ 21.2.2020 ...

Výročná členská schôdza MO Matice slovenskej v Soli

Dňa 23. januára 2020 sa uskutočnila výročná členská schôdza MO Matice slovenskej v Soli. Činnosť MO MS v Soli sa oživila v roku 2018. Osobnými pohovormi a rôznou záujmovou činnosť sa ...

Otvorenie “Výdajne pitnej vody”

Vážení občania, dňa 29. januára 2020 o 13.00 hod. bola slávnostne otvorená “Výdajňa pitnej vody”, ktorá je určená pre občanov bez vodovodnej prípojky. Tento projekt sa zreal ...

Kniha Vranov nad Topľou a okolie z neba

Vážení občania, na pulty kníhkupectiev sa dostáva nová kniha Vranov nad Topľou a okolie z neba, ktorej autormi sú Ľuboš Schwarzbacher a Ľuboš Vyskoč. Úchvatná príroda, malebné zákut ...

Plán udržateľnej mobility “Prešovského samosprávneho kraja”

Vážení občania,  obstarávateľ strategického dokumentu – Prešovský samosprávny kraj doručil Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušn ...

Voľby do NR SR dňa 29. 02. 2020

Vážení občania,  Informácie pre voliča – Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa  zdržiava mimo jej územia Volič, ...

Zdroje znečisťovania je potrebné hlásiť do 15. februára 2020

Obec Soľ upozorňuje právnické a fyzické osoby oprávnené podnikať na oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a zo všeobecne záväzného ...

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ Soľ

PROJEKT – Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania Názov a sídlo prijímateľa: Základná škola Soľ 53, Soľ 53, 09435 Soľ Názov projektu: Zvýšenie inkluzívnosti vzdeláva ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Udialo sa
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie