Aktuálne novinky

Kniha Vranov nad Topľou a okolie z neba

Vážení občania, na pulty kníhkupectiev sa dostáva nová kniha Vranov nad Topľou a okolie z neba, ktorej autormi sú Ľuboš Schwarzbacher a Ľuboš Vyskoč. Úchvatná príroda, malebné zákut ...

Zdroje znečisťovania je potrebné hlásiť do 15. februára 2020

Obec Soľ upozorňuje právnické a fyzické osoby oprávnené podnikať na oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a zo všeobecne záväzného ...

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ Soľ

PROJEKT – Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania Názov a sídlo prijímateľa: Základná škola Soľ 53, Soľ 53, 09435 Soľ Názov projektu: Zvýšenie inkluzívnosti vzdeláva ...

75. výročie oslobodenia obce

Vážení občania, dňa 18. januára sme si pripomenuli 75. výročie oslobodenia našej obce. Z viacerých písomných záznamov o priamom oslobodení obce Soľ, najpresnejší a zároveň svojou ľ ...

Zmena otváracích hodín od 15. 01. 2020 v posilňovni

Vážení občania,  s účinnosťou od 15. 01. 2020 vám oznamujeme zmenu otváracích hodín. ...

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Soľ

Vážení občania,  obec Soľ v zmysle § 9a ods. 1 písm. c), ods. 2 a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupi ...

Silvester 2019

Vážení občania, posledný deň v roku 2019 sme strávili spoločne pred obecným úradom. V kultúrnom programe sa nám predstavila FS Zamutovčan, ŽSS Soľanske nevesty a deti z našej obce Sofi ...

Oznámenie o povinnosti zasielania sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom.

Vážení občania, pri nájme poľnohospodárskej pôdy vznikajú nájomcom povinnosti. Viac na: Tabuľka + oznámenie ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Udialo sa
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie