Aktuálne novinky

Opatrenia na ÚPSVaR vo Vranove n. T.

Vážení občania,  odo dňa 19. 10. 2021 prijíma Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou tieto opatrenia: ...

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Vážení občania,  v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o vo ...

Vitaj jeseň…

Vážení občania,  z krásneho a teplého leta sa časom vytvorí chladnejšie, ale zato farebnejšie a pestrejšie obdobie – jeseň. S príchodom tohto krásneho obdobia farieb sa zmení cel ...

Ukončenie zberu podpisov pod petíciu za zachovanie akútnej nemocnice

Vážení občania,  zber podpisov pod petíciu za zachovanie akútnej nemocnice vo Vranove nad Topľou bol ukončený.  ...

VZN č. 52/2021

Vážení občania,  predkladáme Vám VZN č. 52/2021 ktorým sa mení VZN č. 43/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soľ. ...

VZN č. 51/2021

Dobrý deň,  predkladáme Vám VZN č. 51/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soľ pre deti s trvalým pobytom v obci Soľ, v ktorej si plnia povinné ...

Očkovanie v nemocnici SVET ZDRAVIA vo Vranove n. T.

Vážení občania,  nemocnica SVET ZDRAVIA očkuje 3x týždenne, utorok – streda – štvrtok.  Viac na: ...

Návšteva splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity v našej obci

Dňa 16. septembra 2021 navštívila našu obec Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity. Do svojho pracovného programu návštevu našej obce zaradila preto, lebo patríme m ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Udialo sa
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie