Aktuálne novinky

Posilňovňa bude v nedeľu zatvorená

Vážení občania! Dňa 03. júla 2022 (nedeľu), bude posilňovňa z technických príčin zatvorená.  Ďakujeme za pochopenie. ...

Schválený Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

Vážení občania! Predkladáme Vám Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021.  Viac na: zaverecny ucet ...

Schválené VZN č. 55/2022

Vážení občania!  Predkladáme Vám schválené  VZN č. 55/2022, ktorým sa mení VZN č. 52/2021 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pô ...

Zvýšenie nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Vranov nad Topľou

Vážení občania,  Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou upozorňuje na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru v územnom obvode Vranov nad Topľo ...

Zmeny a doplnky č. 2 – Územný plán obce Zámutov

Obstarávateľ – Obec Zámutov – predložil na Okresný úrad Vranov n. T. – odbor starostlivosti o životné prostredie oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu “Zme ...

Brigáda členov SZZP v Soli

Na výzvu výboru SZZP v Soli týkajúcu sa brigády v obci, kladne zareagovalo 11 členov. Títo sa v piatok 27. mája 2022 o 9.00 hod. stretli pred obecným úradom. Ich úlohou bolo natrieť zábra ...

Obec SOĽ sa pripája k štrajkovej pohotovosti

Obec SOĽ sa pripája k štrajkovej pohotovosti   Združenie miest a obcí Slovenska dňom 19. mája 2022 vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. K tomuto kroku pristupuje aj obec SOĽ, ako člen Z ...

Odovzdanie defibrilátora

Malý prístroj s veľkou silou od zdravotnej poisťovne Dôvera máme už aj v našej obci. S AED môžete pomôcť pri záchrane života skôr, ako dorazí k pacientovi po kolaps ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Udialo sa
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie
Novinky zo športu
Smútočné oznámenia