Názov a predmet zmluvy: Zmluva o zverení majetku do správy č. 01/02/2022

Dátum zverejnenia: 1.marec 2022

Dátum uzavretia: 01.marec 2022

Číslo zmluvy/dodatku: 01/02/2022

Suma: 0,00

Dodávateľ: Základná škola Soľ

IČO: 37873324

Adresa: Soľ 53, 094 35 Soľ

Stiahnuť: