Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo - stavebné práce pre projekt "Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Soľ"

Dátum zverejnenia: 03.február 2022

Dátum uzavretia: 03.február 2022

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 473 473,00

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

IČO: 31651518

Adresa: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Stiahnuť: