Obecná knižnica

Obecná knižnica informuje…

Zriaďovateľom obecnej knižnice v Soli je obec Soľ. Knižničný fond tvorí 7308 knižničných jednotiek. Je v ňom zastúpená odborná a krásna literatúra pre deti, mládež a dospelých. Pre verejnosť je obecná knižnica otvorená tri dni v týždni. Pondelok, utorok a v stredu v čase od 12.00 do 16.00 hodiny. Našu obecnú knižnicu navštevujú aj čitatelia zo susedných obcí. Pravidelne každý rok obohacujeme našu knižnicu o niekoľko nových knižničných jednotiek. Značný záujem je o detskú literatúru a beletriu pre dospelých. Každoročne sa obecná knižnica zapája aj do projektu na získanie finančných prostriedkov na obnovu knižničného fondu.

Veľký záujem je aj o internet. Aj v súčasnej dobe má naša knižnica svojich “verných čitateľov” nielen z radov detí, ale aj dospelých.

V roku 2016 bola obecná knižnica presunutá z priestorov Obecného úradu do priestorov Základnej školy v Soli.

 

 

Marec je prvý jarný mesiac, ktorý sa spája nielen s príchodom slnečných dní, či prvých prác v záhradkách, ale aj s oddychom v podobe čítania kníh. Knihy obohacujú slovnú zásobu, zlepšujú vyjadrovacie schopnosti čitateľov a pozitívne ovplyvňujú myslenie. Knihy rozvíjajú fantáziu i tvorivosť a sú podnetné, nútia čitateľa rozmýšľať, polemizovať, hľadať odpovede a utvoriť si vlastné názory a spôsoby riešenia životných situácií. Slúžia aj ako jedna z foriem pasívneho oddychu, relaxu a odstránenia stresu.                                              

Práve preto Obecná knižnica v Soli každý rok organizuje v mesiaci marci návštevy knižnice pre žiakov z MŠ a ZŠ, aby sa oboznámili s knihami a mali o nich čo najviac informácií. Všetky deti spolu so svojimi p. učiteľkami mali možnosť vidieť nové priestory obecnej knižnice, ktorá bola premiestnená z OcÚ do priestorov pod spojovacou chodbou v ZŠ v Soli. Práve v tomto mesiaci sme sa mohli venovať knihám viac ako inokedy. Pri návšteve knižnice boli deti oboznámené s tým, ako to v knižnici funguje, ako sa môžu stať čitateľmi knižnice, v ktoré dni je knižnica otvorená a v akom čase, ako sa majú správať ku knihám, ktoré si požičajú, ale aj množstvo iných a zaujímavých informácií, ktoré tu mohli načerpať. Keďže knižnica je aj o čítaní, prečítali sme si aj rôzne zaujímavé a poučné rozprávky, ktoré sa deťom veľmi páčili. V tomto mesiaci navštívilo obecnú knižnicu približne 240 deti.

Jeden známy výrok hovorí:

„Nehľadaj múdrosť nikde, nájdeš ju v múdrej knihe.“

Tak, či už patríte k stálym čitateľom, alebo ste len príležitostným marcovým čitateľom, nezabudnite, že knihy treba čítať s láskou.

 

V marci navštívili našu obecnú knižnicu aj deti zo ZŠ v Rudlove spolu so svojimi učiteľkami. Spoznali nové priestory našej knižnice, dozvedeli sa veľa zaujímavých  informácií o knihách a spolu s p. knihovníčkou si prečítali niekoľko rozprávok. V knižnici sa im veľmi páčilo, a preto niektoré deti povedali, že sa stanú čitateľmi knižnice. Budú si môcť prečítať aj nové tituly kníh, ktoré v tomto roku pribudli v našej obecnej knižnici.