Názov a predmet zmluvy: Kúpna zmluva č. 2 - Technologické vybavenie - kontajnery

Dátum zverejnenia: 08.jún 2022

Dátum uzavretia: 08.jún 2022

Číslo zmluvy/dodatku: 2

Suma: 21 840,00

Dodávateľ: AGRATECH, s.r.o.

IČO: 31725210

Adresa: Mlynská 1347, 093 01 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: