Názov a predmet zmluvy: Kúpna zmluva č. 2/2022

Dátum zverejnenia: 31.marec 2022

Dátum uzavretia: 30.marec 2022

Číslo zmluvy/dodatku: 2/2022

Suma: 4 536,00

Dodávateľ: Ing. Štefan Madura, Ivana Sopková

IČO:

Adresa: Soľ 247, Soľ 245

Stiahnuť: