Dôležité telefónne čísla

Agrodružstvo Soľ
– predseda
– ústredňa

057/4496386
057/4496312
Pošta 057/4496380
COOP Jednota 057/4496329
Základná škola 057/4496324
Materská škola 057/4496394
Policajná stanica Soľ 057/4496581
Evanjelický farský úrad a.v. 057/4496335
Rímskokat. farský úrad 057/4496385
Gréckokat. farský úrad Rudlov 057/4496404
MUDr. Savka Jozef, všeobecný lekár 057/4496323
MUDr. Pinterová Eva, detská lekárka 057/4496305
MUDr. Monok Ján, zubný lekár 057/4496428
Pharm Medic, s.r.o., Eva Lompartová 057/4496612

 

Linka tiesňového volania 112
Hasičská jednotka ORHaZZ Vranov n.T. 150
Záchranná služba 155
Polícia 158
Poruchy elektrickej siete 0850 123 333
Poruchy plynovej inštalácie 0850 111 727
Poruchy vodovodnej inštalácie 057/ 4421752
Poruchy telefónov 12 129
Informácie o telefónnych číslach v SR 118