Ochrana osobných údajov

OBEC SOĽ , Obecný úrad, PSČ 094 35

ako prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti
a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby
o spracovaní osobných údajov podľa článkov 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
viac na: 

 

1. Informačná povinnosť – Vyhlasenie_obec

2. príloha k vyhláseniu – obec Soľ

3.Vyhlásenie – Kamery-obec