Uzavretie cesty v rómskej lokalite

Vážení občania! Dňa 24. – 25. novembra 2022 bude miestna komunikácia v rómskej lokalite uzavretá.  Viac na: ...

Verejná vyhláška: Chodník s odvodnením v obci Rudlov v k. ú. Rudlov

Vážení občania! Obec Rudlov, Rudlov 37, 094 35 podala dňa 8. 11. 2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Chodník s odvodnením v obci Rudlov, ktorá sa má umiestniť na parcel ...

Verejná vyhláška – doručenie stavebného povolenia

Vážení občania! Obec Soľ ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydala dňa 15. 11. 2022 st ...

Pozvánka na zasadnutie OZ

Vážení občania! Dňa 23. novembra 2022 (streda) o 17.00 hod. sa v jedálni ZŠ Soľ uskutoční zasadnutie  Obecného zastupiteľstva. ...

Prerušenie distribúcie elektriny

Vážení občania,  dňa 23. novembra 2022 (streda) v čase od 08.10 – 15.30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny.  ...

Ponožkový október 2022

Vážení občania, milí priatelia, zbierka pod názvom “Ponožkový október 2022” je ukončená. Sme radi, že tohto roku sa do zbierky zapojili aj detičky zo základnej a materskej š ...

SZUŠ Jastrabie nad Topľou

Vážení občania. SZUŠ Jastrabie nad Topľou v septembri predstavila žiakom Základnej školy Soľ pestrosť umenia – tanečné štýly a výtvarné techniky spôsobom, ktorý si mohli ...

Výsledky volieb za obec SOĽ

Vážení občania,  prinášame Vám výsledky volieb za našu obec.  ...

3D nápis OBEC SOĽ

Vážení občania! Vďaka dotácii z Prešovského samosprávneho kraja sme v našej obci zrealizovali novú turistickú atrakciu, ktorá zviditeľní našu hornozemplínsku OBEC SOĽ. ...

Dom ľudových tradícií Zámutov

Malé, no útulné súkromné múzeum tradičnej ľudovej kultúry, kde sa pri prehliadke presuniete späť o minimálne 100 rokov a nazriete do života našich predkov.  Múzeum ponúka bohatú ...

Kompostéry na bioodpad

Obecný úrad Vám ponúka na predaj kompostéry na bioodpad o objeme 400l resp. 900l. Občan si môže zakúpiť kompostér s 50% zľavou.  ...

Nahlásenie utečencov z Ukrajiny

Obecný úrad žiada občanov, ktorí ubytujú utečencov z Ukrajiny vo svojich rodinných domoch, aby ich nahlásili na obecnom úrade v termíne do 10.00 hod. v deň ubytovania, resp. nasledujúci d ...

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021

Vážení občania! Obec je povinná zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie p ...

Vytriedenie komunálnych odpadov za rok 2021

Vážení občania! Podľa zákona 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákono ...

Zákaz “podomového predaja” v obci

Vážení občania! Po našej obci sa pohybujú tzv. “podomoví predajcovia”, ktorí majú nekalé zámery obohatiť sa na úkor iných, hlavne starších a osamelo žijúcich občanov.&nb ...

Prevádzkový čas zberného dvora

Vážení občania! Predkladáme Vám aktualizovaný prevádzkový čas zberného dvora.    ...

Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2020 – informácia

Vážení občania,  informáciu ohľadom úrovne vytriedenia odpadov v roku 2020 si môžete pozrieť TU : Obec Soľ – Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 ...

SMS služba a e-mail služba zdarma pre občanov.

Vážení občania, služba SMS a e-mail rozhlas je novou službou, ktorú ponúkame všetkým občanom. Ide o nový, efektívny a výhodný spôsob komunikácie obce s obyvateľmi pomocou krátkych t ...

Reklamné predmety s obecným erbom

Vážení občania, opäť k Vám prichádzame s novinkou. Určite ste sa niekedy ocitli v situácii, keď ste chceli rodine, známym, kamarátom podarovať niečo, čo by im pripomína ...

Integrované obslužné miesto občana

Obec Soľ oznamuje, že od 02.11.2017 je na Matričnom úrade v Soli spustené Integrované obslužné miesto občana (IOMO). Stránky vybaví matričný úrad v zmysle úradných hodín obecnéh ...