Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ Soľ

PROJEKT – Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania Názov a sídlo prijímateľa: Základná škola Soľ 53, Soľ 53, 09435 Soľ Názov projektu: Zvýšenie inkluzívnosti vzdeláva ...

Aktuálne pozitívne prípady COVID-19 v okrese Vranov n. T. k 13. 01. 2021

Vážení občania,  v okrese Vranov n. T. dochádza k nárastu pozitívnych prípadov COVID-19. K 13. 01. 2021 je v našej obci celkovo 50 pozitívnych prípadov.  Od pondelka 21.12.2020 bu ...

SMS služba a e-mail služba zdarma pre občanov.

Vážení občania, služba SMS a e-mail rozhlas je novou službou, ktorú ponúkame všetkým občanom. Ide o nový, efektívny a výhodný spôsob komunikácie obce s obyvateľmi pomocou krátkych t ...

Verejná vyhláška – Obec Soľ L1a, L1b – smer Rudlov – preložka VN vedenia

Vážení občania.  Obec Soľ ako stavebný úrad príslušný podľa § 33 a 117 zák. č. 50/76 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebn ...

Odpočet elektriny

Vážení občania,  Východoslovenská distribučná oznamuje, že v dňoch 12. – 14. januára 2021 (utorok, streda, štvrtok) sa uskutoční odpočet elektriny. Prosíme o sprístupnenie ...