Informácia o voľných pracovných miestach

Vážení občania,  v zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu ...

Pozvánka na prezentáciu voľných pracovných miest

Vážení občania,  pracovná agentúra TRANSFER PERSONAL v spolupráci s Komunitným centrom v Soli Vás pozývajú na prezentáciu voľných pracovných miest.  ...

Opatrenia platné od 10. júna 2021

Vážení občania! Vláda SR prijala uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 123 z 28. februára 2021 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5. ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o ...

Svet kníh vo vitríne ….

Obdobie protipandemických opatrení, ale aj moderná doba a záujem o technické výdobytky  spôsobili čoraz menší záujem o knihy, literatúru a čítanie. Je dôležité, aby nielen dospel ...

Kontrola a čistenie komínov

Vážení občania,  v najbližších dňoch bude v našej obci vykonávaná kontrola a čistenie komínov s vydaním dokladu o potvrdení čistenia komína. Orientačná cena za vyčistenie a ko ...