Zmena času na letný

Vážení občania,  aj v roku 2020 dôjde k úprave času na letný a zimný. Ku zmene na letný čas, posunutím o jednu hodinu dopredu, dôjde v čase 2:00 hod na 3:00 hod. dňa 29. 3.&nb ...

Ústredie sociálnej poisťovne informuje

Vážení občania, sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), ...

K výzve Pápeža Františka sme sa pripojili aj na obecnom úrade…

Vážení občania,  Pápež František vyzval kresťanov všetkých vyznaní spojiť sa v stredu 25. marca 2020 o 12.00 hod. v modlitbe Otče náš s prosbou k všemohúcemu Bohu v situácii pan ...

Evanjelické služby Božie online

Vážení občania,  dnes o 18.00 hod. budú vysielané služby Božie online: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F_ZW4EXeM1mg%3Ffbclid%3DIwAR1V_64dCcgpD1hqvHuDSEGmUFQ38xrrxpL ...

Nové opatrenia vlády súvisiace so šírením koronavírusu

Vážení občania,  vláda SR vyhlásila nové opatrenia súvisiace sa so šírením koronavírusu: Povinnosť nosiť rúško všade, mimo svojho bydliska. Obchody s potravinami a drogérie bud ...