Podajte si žiadosť do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Vážení občania. 

Policajný zbor SR ponúka možnosť podania si žiadosti o prijatie do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru SR.