Prevádzkový čas zberného dvora

Vážení občania!

Predkladáme Vám aktualizovaný prevádzkový čas zberného dvora.