Zdroje znečisťovania je potrebné hlásiť do 15. februára 2020

Obec Soľ upozorňuje právnické a fyzické osoby oprávnené podnikať na oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a zo všeobecne záväzného ...

75. výročie oslobodenia obce

Vážení občania, dňa 18. januára sme si pripomenuli 75. výročie oslobodenia našej obce. Z viacerých písomných záznamov o priamom oslobodení obce Soľ, najpresnejší a zároveň svojou ľ ...

Silvester 2019

Vážení občania, posledný deň v roku 2019 sme strávili spoločne pred obecným úradom. V kultúrnom programe sa nám predstavila FS Zamutovčan, ŽSS Soľanske nevesty a deti z našej obce Sofi ...