Návšteva splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity v našej obci

Dňa 16. septembra 2021 navštívila našu obec Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity. Do svojho pracovného programu návštevu našej obce zaradila preto, lebo patríme m ...

77. výročie SNP

“Šli muži, ženy s dlaňou v dlani, šli chlapci s puškami ovešaní. A mnohí, Bože, takí mladí! Nemali ani osemnásť… Za 76 rokov, čas všetko pozastieral. Zarástli dávno parti ...