Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej budovy obecného úradu

Vážení občania, budova obecného úradu má skoro 100 rokov. Bola postavená v roku 1923 ako budova notárskeho úradu. Po výstavbe to bola jedna z najmodernejšich budov. Po zániku notárskych ...

Fašiangová obecná zabíjačka

„Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde…jedna z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek. Začali sa fašiangy a s nimi aj čas zábavy, radosti, veselos ...

Tretí zvon v evanjelickom kostole v Soli

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Soli si v roku 2020 pripomína vzácne jubileum, a to 400 rokov od svojho založenia v roku 1620, keď obyv ...

Výročná členská schôdza MO Matice slovenskej v Soli

Dňa 23. januára 2020 sa uskutočnila výročná členská schôdza MO Matice slovenskej v Soli. Činnosť MO MS v Soli sa oživila v roku 2018. Osobnými pohovormi a rôznou záujmovou činnosť sa ...

Otvorenie “Výdajne pitnej vody”

Vážení občania, dňa 29. januára 2020 o 13.00 hod. bola slávnostne otvorená “Výdajňa pitnej vody”, ktorá je určená pre občanov bez vodovodnej prípojky. Tento projekt sa zreal ...