Guľáš majster 2019

Dňa 14. septembra 2019 sa v areáli futbalového ihriska uskutočnil už 9. ročník súťaže vo varení guľášu “Guľáš majster” o putovný pohár starostu obce. Do tohto podujatia ...

Postavy z balíkov slamy

Vážení občania, dožinky predstavujú slávnostné ukončenie žatvy, koniec leta a odovzdávanie žatevného venca ako symbol novej úrody. Dožinkový veniec uvitý v posledný deň žatevných ...

Oslavy 75. výročia SNP

“Šli muži, ženy s dlaňou v dlani, šli chlapci s puškami ovešaní. A mnohí, Bože, takí mladí! Nemali ani osemnásť… Za 75 rokov, čas všetko pozastieral. Zarástli dávno parti ...

Detská letná olympiáda

Vážení občania,  dňa 14. augusta 2019 zorganizoval Obecný úrad v Soli prvý ročník Detskej letnej olympiády. Každá olympiáda je znakom vytrvalosti, odvahy, šikovnosti,ale aj úsilia ...