Prevádzkový poriadok kompostárne

Vážení občania, 
predkladáme Vám
na pripomienkovanie návrh
prevádzkového poriadku:

“Prevádzkový poriadok
pre prevádzku
Obecná kompostáreň Soľ ”

Viac na: PP KOMPOSTÁREŇ SOĽ 2023