Prevádzkový poriadok kompostárne

Vážení občania, 
predkladáme Vám
schválený
prevádzkový poriadok 
Obecným zastupiteľstvom:

“Prevádzkový poriadok
pre prevádzku
Obecná kompostáreň Soľ “

 

Viac na: PREVÁDZKOVÝ PORIADOK SOĽ 2023