Vytriedenie komunálnych odpadov za rok 2022

Vážení občania!

Podľa zákona 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že obec Soľ dosiahla v roku 2022 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 33,64 %.

Viac na: Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2022