Stavebné dokumenty

ziadost-predlzenie-lehoty-vystavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  stiahnuť
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
– Veľké stavby
 stiahnuť
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
– rod.dom, rekreačná chata
 stiahnuť
Návrh na vydanie územného rozhodnutia  stiahnuť
Ohlásenie drobnej stavby  stiahnuť
Ohlásenie stavebných úprav  stiahnuť
Ohlásenie udržiavacích prác  stiahnuť
Vyhlásenie stavebného dozoru  stiahnuť
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby stiahnuť
Žiadosť o dodatočné povolenie  stavby  stiahnuť
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie  stavby  stiahnuť
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia  stiahnuť
Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením stavby  stiahnuť
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín   stiahnuť
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení / zmene /
zrušení súpisného čísla stavby
 stiahnuť

Pre vybavenie súpisného čísla k stavbe Vám odporúčame preštudovať si nasledujúce dokumenty:

Zmena pri prideľovaní súpisných čísel od 1.júla 2015  stiahnuť
Vzor zamerania adresného bodu v listinnej podobe  stiahnuť
Kód druhu stavby  stiahnuť