SMS služba pre občanov

Potvrdenie o súhlase spracovania osobných údajov

týmto udeľujem súhlas podľa čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ÉU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) prevádzkovateľovi (obec) so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail za účelom informovania obyvateľov obce zasielaním hromadných sms správ a zasielaním e-mailov k aktuálnemu dianiu v obci (napr. vývoz odpadu).

Súhlas udeľujem na dobu piatich rokov.

Môj súhlas1 je dobrovoľný.

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

    1 V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ÉU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila

    Zrušenie odberu SMS

    Pre zrušenie odberu prosím zadajte svoje telefónne číslo