Vyhlásenie mimoriadnej situácie a zriadenie transparentného účtu

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

prednostom Okresného úradu Vranov n. T. na území okresu Vranov n. T. v dôsledku zemetrasenia, ktoré zasiahlo okres Vranov n. T. dňa 09. 10. 2023 s epicentrom v katastri obce Ďapalovce, došlo k vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s poškodením rodinných domov a budov vo viacerých obciach okresu Vranov n. T. 

Viac na: Vyhlásenie mimoriadnej situácie Vranov n. T,

Starosta obce Ďapalovce, ktorá bola najviac postihnutá zemetrasením,  založil transparentný účet, na ktorý je možné prispieť. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na zmiernenie dopadu zemetrasenia pre ľudí, ktorí pomoc najviac potrebujú.

Číslo účtu: SK62 0200 0000 0048 6257 5754